DNA: Toni Greblă, urmărit penal pentru mai multe fapte

DNA informeaz? c? procurorii au dispus efectuarea urm?ririi penale fa?? de Toni Grebl?, judec?tor CCR, fost senator, pentru mai multe fapte, printre care ?i trafic de influen??.

‘Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie — Sec?ia de combatere a infrac?iunilor conexe infrac?iunilor de corup?ie au dispus efectuarea urm?ririi penale fa?? de Toni Grebl?, senator în Parlamentul României (pân? la data de 18.12.2013, când ?i-a început mandatul de judec?tor la Curtea Constitu?ional?) ?i ulterior judec?tor la Curtea Constitu?ional?, sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunilor de: trafic de influen??, în form? continuat?, dou? infrac?iuni de efectuare de opera?iuni financiare ca acte de comer? incompatibile cu func?ia în scopul ob?inerii pentru sine ?i pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituirea unui grup infrac?ional organizat (în forma constituirii ?i în vederea preg?tirii infrac?iunii de folosire, la autoritatea vamal?, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate)’, precizeaz? DNA într-un comunicat transmis joi AGERPRES.

Potrivit procurorilor, în perioada 2010 — 2015, Toni Grebl? a pretins ?i primit de la administratorul mai multor societ??i comerciale, cu titlu de foloase necuvenite, suma de 1.200 de lei, echivalentul unor obiecte vestimentare, folosin?a gratuit? a unui post telefonic înregistrat înregistrat pe numele unui om de afaceri, ?i, de asemenea, în perioada 2010 — 2015, folosin?a gratuit?, între?inerea ?i asigurarea pentru un autoturism marca BMW Serie 5, (înmatriculat succesiv pe mai multe firme controlate de omul de afaceri), în echivalent de 56.070 euro. De asemenea, adaug? sursa citat?, Grebl? ar fi primit, în octombrie 2012, materiale electorale aferente campaniei electorale privind alegerile parlamentare, pentru lipirea a 20.000 de afi?e.

‘Foloasele necuvenite au fost primite în schimbul promisiunii de a interveni ?i determina diferi?i func?ionari publici s? îndeplineasc? ?i s? urgenteze îndeplinirea unor acte ce intrau în atribu?iile acestora de serviciu, în folosul firmelor controlate de omul de afaceri, cu interese în domenii de activitate divers? (energie, transport, fier vechi ?.a.). În perioada 2010 — 2015, suspectul Toni Grebl? (…) a exercitat în fapt activit??i specifice calit??ilor de asociat (perceperea de dividende), administrator (reprezentarea societ??ii) ?i director general (activit??i comerciale), disimulate prin interpu?i, înc?lcând dispozi?iile de incompatibilitate (privind incompatibilit??ile judec?torului de la Curtea Constitu?ional? ?i ale senatorului).A rezultat c?, în mod neîntrerupt, suspectul Toni Grebl? a desf??urat activit??i comerciale direct ?i prin interpu?i ?i a exercitat calit??ile de asociat, respectiv administrator / director general, în leg?tur? cu o ferm? agricol? situat? în jude?ul Gorj ?i cu o societate comercial?, având ca obiect principal de activitate produc?ia de energie electric?’, se mai arat? în comunicatul DNA.

Procurorii arat? c?, împreun? cu alte persoane, Toni Grebl? a constituit un grup infrac?ional organizat cu scopul de a ini?ia raporturi comerciale (export produse agro-alimentare) pe linia România — Federa?ia Rus?, cu interpunerea Turciei, pentru eludarea deciziei de instituire de c?tre Rusia a unui embargou unilateral asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea European?.

‘În acest sens, membrii grupului s-au întâlnit de mai multe ori, atât în ?ar?, cât ?i în afara ??rii, ac?ionând coordonat pentru îndeplinirea scopului pentru care s-au constituit. În perioada 2014 — 2015, ace?tia au efectuat acte preg?titoare în vederea s?vâr?irii infrac?iunii de folosire, la autoritatea vamal?, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, prev. de art. 273 din Legea nr.86/2006 — Codul Vamal’, se mai arat? în comunicatul citat.

DNA precizeaz? c? lui Toni Grebl? i s-au adus la cuno?tin?? calitatea procesual? ?i acuza?iile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedur? penal?.

În cauz?, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentul de Informa?ii ?i Protec?ie Intern? ?i al Brig?zii Speciale de Interven?ie a Jandarmeriei.

agerpres.ro / foto SILVIU MATEI AGERPRES

22.01.2015. 03:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password