DNA, pe urmele lui Epure, a ajuns la Prefectură

Procurorii DNA cerceteaz? mai mul?i angaja?i ai Prefecturii Gorj,între care ?i fostul subprefect Lelioara Deaconu, precum ?i ai Ocolului Silvic Bumbe?ti Jiu, într-un dosar penal referitor la modul de restituire a 1.000 de hectare de p?dure.

Cu ajutorul unui angajat al Ministerului Agriculturii, Doru Gheorghe Epure, suprafe?e uria?e de p?dure au luat calea rudelor ?i prietenilor s?i. Câteva sute de hectare de p?dure din Muntele Dumitra,situat în Parcul Na?ional “Defileul Jiului” au fost retrocedate unei familii f?r? nici o dovad? a propriet??ii. Muntele a ajuns la un afacerist local, Liviu P?tra?cu, apropiat al angajatului statului.

Epure, este angajat la Inspectoratul Teritorial pentru Regim Silvic ?i Vân?toare, institu?ie din subordinea Ministerului Agriculturii, ?i este responsabilul cu vân?toarea pe jude?ele Gorj ?i Vâlcea. În perioada în care era ?eful Ocolului Silvic Bumbe?ti Jiu, Epure ?i rudele sale au cump?rat de-a lungul timpului mai multe p?duri chiar în zona pe care o p?storea, de la mo?tenitorii unui anume Grigorie Chifu.

P?durile au fost ulterior vândute unor firme care aveau lucr?ri în zon?, lucr?ri care trebuiau extinse pe teritoriul Ocolului Silvic unde Epure era ?ef.. Acesta trebuia s? aprobe scoaterea din fondul forestier a terenurilor respective. Muntele Dumitra a fost retrocedat tot celor patru mo?tenitori ai lui Chifu. Ei au primit conform legii 40 de hectare de p?dure, apoi au cerut alte 960 de hectare de p?dure aflate pe teritoriul parcului na?ional, cu toate c? din actele depuse pentru retrocedare nu s-a f?cut dovada propriet??ii decât pentru circa 530 de hectare.

22.03.2009. 23:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password