DNA despre poliţiştii din dosarul permiselor

Procurorii Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Biroul Teritorial Tg-Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova efectueaz? cercet?ri într-o cauz? complex? având ca obiect s?vâr?irea unor infrac?iuni de corup?ie (dare, luare de mit?, trafic de influen??) de c?tre inspectori principali ?i lucr?tori de poli?ie din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Înmatricularea Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Gorj, directori ai unor ?coli de ?oferi ?i instructori auto, în leg?tur? cu favorizarea a peste 70 candida?i la promovarea examenului pentru ob?inerea permisului de conducere în perioada 2012 – 2013.

Potrivit probatoriului administrat pân? în acest moment procesual a rezultat c?, în perioada 2012 – 2013, instructori ai unei ?coli de ?oferi au creat în rândul cursan?ilor ?colii de ?oferi convingerea c? au rela?ii ?i influen?? la nivelul lucr?torilor de poli?ie din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Gorj ?i îi pot sprijini în promovarea examenului pentru ob?inerea permisului în schimbul unor sume de bani despre care au l?sat s? se în?eleag? c? vor fi date examinatorilor.

Lista candida?ilor care doreau s? promoveze examenul pentru ob?inerea permisului de conducere “contra cost” era comunicat? instructorului, iar sumele de bani (de regul? câte 200 de euro) erau predate examinatorilor, în parte, anterior examenului, iar restul dup? proba practic?.
O alt? modalitate a constat în achitarea contravalorii unor bunuri solicitate de lucr?torii de poli?ie ori prestarea pentru ace?tia a diverse servicii (de transport, etc.)

Ajutorul acordat de examinatori candida?ilor la proba practic? se realiza fie prin testarea pe o durat? redus? (mult sub minimul de 25 min./candidat prev?zut pentru categoria „B” amatori, de art.19 din Ordinul M.A.I. nr.268/08.12.2010) pe un traseu facil (centur? sau alte sectoare de drum public ce nu prezint? elemente care s? pun? în dificultate candidatul ?i s? atrag? depunctarea acestuia) ?i f?r? solicitarea efectu?rii altor manevre (mers înapoi, întoarcere, parcare, dep??ire, etc.), fie prin ac?ionarea comenzilor autovehiculului (pedal? frân?, manevrare volan, etc.) de c?tre examinator, în situa?iile în care se impuneau (pietoni afla?i pe trecere, pericol de impact cu alte autoturisme, risc de coliziune cu alte obstacole precum bordur?, stâlp, gard, etc.) f?r? depunctarea candida?ilor.

În cauz? au fost efectuate perchezi?ii.
Preciz?m c?, în aceast? cauz? procurorii au beneficiat de sprijinul ofi?erilor D.G.A., I.G.P.R. ?i D.I.P.I.

BIROUL DE INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

05.12.2013. 21:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password