DISPONIBILIZĂRI în industria de apărare

Num?rul mediu de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de ap?rare a fost stabilit la maxim 1300 de angaja?i, potrivit unei Hot?râri adoptate în ?edin?a din 10 decembrie a Guvernului.

Astfel, la C.N. Romarm S.A. Bucure?ti num?rul mediu de angaja?i va fi de maxim 1200 de persoane, iar în cazul S.C. Avioane Craiova S.A. de maxim 100 de persoane.
Acest num?r de personal este strict necesar pentru desf??urarea activit??ilor de restructurare ?i privatizare, precum ?i pentru paza ?i administrarea patrimoniului.AC

17.12.2008. 05:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password