Disponibilizări de iarnă

Mai mul?i agen?i economici din jude?ul Gorj au anun?at Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc?(AJOFM), c? vor face disponibiliz?ri. Aproximativ 700 de salaria?i vor îngro?a rândul ?omerilor din jude?, asta, deoarece, unit??ile în cauz? nu le mai pot acoperi salariile. Este vorba de SC Artego SA, din Târgu-Jiu care a trimis în ?omaj 579 de angaja?i. ,,Nu sunt decât muncitori ?i nu personal TESA. În aceste zile le facem dosarele pentru a putea primi indemniza?ile de ?omaj. Ei nu mai lucreaz? în fabric? înc? de luna trecut?.

Mai precis, acestor salaria?i de la Artego li s-au încetat raporturile de munc? înc? de pe data de 20 octombrie”, a declarat Ion Târlea, directorul AJOFM Gorj. Tot în ?omaj vor intra ?i 300 de angaja?i de la Antrepriza de Construc?ii Hidrotehnice(ACH). ,,În fiecare an, pe timpul sezonului rece, aceast? unitate întrerupe rela?iile de munc? cu o mare parte din salaria?i. Este un a?a-zis ?omaj tehnic ori un ?omaj temporar. În prim?var? ace?ti muncitori de la ACH vor reîncepe lucrul”, a spus Târlea. Al?turi de salaria?ii de la Artego ?i de la ACH, în ?omaj vor intra ?i 5 salaria?i ai CEZ Oltenia dar ?i 90 de angaja?i de la Uzina Mecanic? Sadu. ,,Aceast? unitate de la Sadu a anun?at c? va renun?a la 90 de salaria?i. Ei beneficiaz? ?i de pl??i compensatorii. Num?rul muncitorilor f?r? serviciu va cre?te în urm?toarele 24 de luni”, a specificat ?eful AJOFM Gorj. Ultimii disponibiliza?i sunt 10 salaria?i ai unit??ilor militare de pe raza jude?ului.

A.S.

02.12.2008. 22:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password