Directorul Tudorescu : ” Am ajuns să strângem cureaua. De gât”

Vasile Tudorescu, actualul director de investi?ii de la CE Rovinari, a declarat la o televiziune local? c? la unitatea energetic? nu mai sunt bani pentru plata investi?iilor.

“Nu sunt bani la capitolul de investi?ii. Nu sunt bani ?i s-a ajuns într-o asemenea situa?ie, putem spune c? nu au fost bine e?loanate ?i preg?tite investitiile. S-au adunat toate într-un interval scurt de timp, investi?ii mari, ?i nu mai putem s? le platim, ele s-au platit, ce s-a putut pl?ti si acum nu se mai pot.

Ca s? continu?m anumite investitii, care sunt începute ?i pentru care constructorii au ?i adus utilajele pentru derularea lucr?rilor, trebuie s? facem la ora actual? un credit, pentru c? alt? solutie nu mai avem.
Vrem s? acces?m un credit de 100 de milioane pentru a termina investi?ia de fluid dens ?i alt credit de 63 de milioane, s? facem ceva lucr?ri pentru blocul 6, dar nu putem sa-l terminam ?i alte lucrari de modernizare, plus achizitii de terenuri ?i ce mai avem noi nevoie.

Dar ace?ti 63 de milioane, noi nu putem sa-i mai accesam, societatea nu-?i mai permite, pentru c? se dep??esc anumite limite, bancherii cer anumite performan?e, pe care noi nu reu?im s? le îndeplinim.

Noi cu lucr?rile suntem în grafic, dar nu mai pot continua.
?lamul dens este cea mai scadenta lucrare, nu cea mai costisitoare, ea trebuie terminat? la 31 decembrie 2008.
Valoare a r?mas? de execut la acest? lucrare dep??e?te toate sursele noastre proprii . La sfâr?itul anului sper?m s? fie gata.

Alt? lucrare important? este desulfurarea. La desulfurare întâmpin?m alt fenomen. Acolo nu lucreaza constructorul. Stadiul lucrarilor este pe undeva pe la 15% în condi?iile în care lucrarea trebuie terminat? peste trei luni. Lucrarea trebuie terminat? la 5 iunie 2009, nu se va respectat termenul de finalizare.
Pentru blocul 6 termenul este de 5 iunie 2010, sper ca sa se respecte, pentru c? la blocul 6 o sa oprim lucr?rile, pentru c? nu avem bani ?i nu avem nici o ?ans? s?-i luam din alt? parte”

Tudorescu a mai spus c? ”Am stabilit un program de a strânge cureaua ?i mai în glum? ?ti?i unde am ajuns s? o strângem? De gât.
Efectiv nu avem de unde. Pân? la urm? o s? anul?m contracte, o sa vedem tot ce se poate. De altfel, de la protocol s-a cam terminat, nu mai g?se?ti o cafea, o ap? mineral? prin frigider, pe la secretare, aici am ajuns “.

04.03.2009. 10:15


cineva 04.03.2009. 20:12

bagator de seama 04.03.2009. 19:51

Observator 04.03.2009. 19:33

Marcian V. 04.03.2009. 12:51

cucu 04.03.2009. 10:25

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password