Directorul Tomoiu rămâne inginer la Direcţia Agricolă


Devenit singurul director liberal f?r? sprijin politic, Petre Tomoiu, directorul Direc?iei pentru Agricultur? ?i Dezvoltare Rural? (DADR) Gorj î?i va pierde în perioada urm?toare postul în care oricum nu a fost agreat de ?eful PNL, Dan Ilie Morega.

Chiar dac? nu ?tie înc? cine îi va lua locul, Tomoiu sper? s? r?mân? pe post cel pu?in luna acesta, iar apoi în cazul unei schimb?ri î?i dore?te s? primeasc? în cadrul institu?iei pe care în prezent o conduce, m?car un post de execu?ie. ,,Nu îmi doresc un post de conducere dar a? putea r?mâne cu unul de execu?ie. Vreau s? r?mân m?car inginer în cadrul Direc?iei Agricole.

Dac? nu mi se va acorda acest post voi participa la concurs pentru postul de director, asta dac? se va organiza un concurs în acest sens”, a declarat Tomoiu. Directorul DADR Gorj spune c? nu a încercat s? se apropie de vreunul din liderii partidelor aflate acum la guvernare, pentru c? nu ?i-a dorit ca gestul s?u s? fie interpretat de colegii de partid.

,,Nu am fost curtat de nici un partid politic aflat acum la guvernare ?i nici nu m-am gândit s? plec din PNL pentru a r?mâne în func?ie. Aici m-am înscris în 2006 atunci când am candidat pentru postul de conducere ?i am r?mas, în ciuda faptului c? Morega nu m-a dorit. De trei ori mi-a retras sprijinul politic ?i am condus f?r? s? primesc vreun ajutor de la el”, a specificat Tomoiu aducându-?i aminte de numeroasele d??i în care ?eful s?u de partid se lua de el la ?edin?e din orice motiv.

,,Nu vreau s? mai vorbesc despre ce s-a întâmplat, oricum eu eram luat în pene, de Morega, la orice ?edin?? de partid”, a declarat directorul DADR Gorj. chiar ?i dup? ce Morega a devenit deputat rela?iile dintre cei doi nu s-au ameliorat, Tomoiu neafându-se printre invita?ii la cele dou? chefuri organizate în Târgu-Jiu de liderul PNL Gorj.

Împ?cat cu situa?ia Tomoiu a declarat îns? ,,eu voi fi probabil destituit dar sunt func?ionar public. To?i cei care vor fi schimba?i trebuie îns? s? aib? discern?mânt ?i s? realizeze c? func?iile pe care le ocup? sunt politice ?i evident c? nu le de?in pe via??”.
(A.S.)

08.01.2009. 18:47


angajatu abel 09.01.2009. 17:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password