Directorul Talabă ar fi renunţat la pensie

Directorul Direc?iei Publice Comunitare Locale de Eviden?? a Persoanelor(DPCLEP), Constantin Talab? era singurul angajat al Prim?riei Târgu-Jiu care ar fi trebuit s? aleag? între pensie ?i salariul de la stat. Chiar dac? directorul nu a f?cut pân? acum solicitarea scris?, prin care demonstra care dintre beneficiile financiare le-ar fi ales, reprezentan?ii Prim?riei Târgu-Jiu spun c? Talab? ar fi luat o decizie în acest sens. Pân? la anularea ordonan?ei de urgen?? ce interzice cumularea pensiei cu salariul de la stat, se pare c?, directorul Talab? ar fi preferat s? r?mân? în câmpul muncii în loc s? îngroa?e rândurile pensionarilor din jude?.

Potrivit purt?torului de cuvânt al Prim?riei Târgu-Jiu, Ramona Evulescu, ,,directorul Talab? era singurul angajat al prim?riei care ar fi trebuit s? aleag? între pensie ?i salariul de la stat. El nu a f?cut pân? acum o alegere, iar acum ordonan?a nu mai este valabil?. Dac? ar fi fost obligat, în continuare s? aleag? între cele dou?, dânsul ar fi ales s? lucreze la noi”. Conform declara?iei sale de avere, Talab? a câ?tigat anul trecut de la DPCLEP Târgu-Jiu 18 500 de lei, al?i 3000 de lei de pe urma indemniza?iei de consilier local al Prim?riei Rovinari ?i pensia în valoare de 31 990 de lei. Cert este c? directorul Talab? ar fi preferat s? piard? pensia militar? în valoare de peste 32 de milioane de lei vechi pe lun? pentru a r?mâne un salariat activ. Exist? îns? o problem?, dac? ordonan?a r?mânea în vigoare, iar acesta ar fi ales s? r?mân? salariat el ar fi trebuit s? restituie salariile compensatorii în valoare de 67 000 de lei pe care i-a încasat ca urmare a plec?rii de la Inspectoratul Jude?ean de Poli?iei Gorj.

Prefectura Gorj nu de?ine nici un angajat care s? beneficieze de pensie ?i salariu de la stat, iar noul prefect Ion Florescu nu va mai fi obligat acum s? renun?e la pensia sa de peste 15 milioane de lei pentru a ocupa viitoarea func?ie public?. În structura înv???mântului gorjean ar fi trebuit s? aleag? una din cele dou? variante 60 de cadre didactice pensionare iar în s?n?tate cam tot atâtea persoane. Judec?torii Cur?ii Constitu?ionale au decis ieri c? ordonan?a de urgen?? ce interzice cumularea pensiei cu salariul de la stat este neconstitu?ional?. Curtea a admis, astfel, contesta?ia depusa în urm? cu o s?pt?mân? de Avocatul Poporului, care invoca o excep?ie de neconstitu?ionalitate a ordonan?eide urgen?? adoptate de Cabinetul Boc la sfâr?itul anului trecut.

(A.S.)

21.01.2009. 06:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password