Directorul general al CEO, Laurenţiu Ciurel, COMUNICAT DE PRESĂ

Cre?terea cotei obligatorii de energie regenerabil? la 12,15%, în anul 2016, este o m?sura neeconomic?, cu un puternic impact asupra consumatorului captiv, în special pentru popula?ie, dar ?i pentru produc?torii clasici.

• Sintagma “energie regenerabil?” nu este corect?, fiind de fapt vorba despre “energie regenerabil? subventionat?”.
Exist? ?i energie regenerabil? nesubven?ionata – energia hidro – care împreun? cu energia pe baza de biomasa, energia fotovoltaic? ?i cea eolian? au avut, în ultimii 3 ani, un aport de peste 40% din totalul energiei produse, adic? mult peste ?inta de 24% asumat? de România pentru anul 2020.

• Aceast? m?sura este în totalitate în favoarea noilor “baie?i de?tep?i” care export?, în cea mai mare parte, energia regenerabil? la pre?uri derizorii, în Ungaria, ceea ce se poate observa cu u?urinta prin consultarea curbelor de produc?ie de pe site-ul Transelectrica.
Astfel, energia regenerabil? subventionat? cu aproape 10 euro/MWh de c?tre consumatorul captiv, prin cre?terea cotei de certificate verzi, este, în cea mai mare parte, în folosul acestor exportatori.
Legisla?ia româneasc? nu permite produc?torilor clasici s? exporte.

• Incurajând continuu ?i f?ra o analiz? subven?iile la energia regenerabil?, pia?a produc?torilor clasici se restrânge dramatic, ap?rând costuri suplimentare din cauza dezechilibrelor foarte mari pe care sistemul energetic le suport?.
CE Oltenia a avut varia?ii de sarcin? de pâna la 1000 MW în zilele cu rafale de vânt.
Aceste costuri r?mân aproape în totalitate în sarcina producatorilor termo ?i hidro, provocandu-le acestora pierderi importante.
Produc?torii clasici sunt îns? cei care men?in, practic, siguran?a func?ion?rii S.E.N., de?i România pl?te?te deja cea mai mare subven?ie din lume energiilor regenerabile.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
Presedinte Directorat,
Laurentiu Ciurel

04.12.2015. 12:04


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password