Directorul Aparegio Gorj minte de îngheaţă milioanele de euro


F?r? s? îl parafrazez pe Eminescu care descria apa ca fiind cea mai bun? b?utur? (cea mai bun? b?utur? este apa de izvor ?i la fiecare pic?tur? câte un chil de vini?or!) problema apei potabile este una care arde buzunarele gorjenilor.
Ne-am obi?nuit cu scumpiri, cu salarii tot mai mici, cu via?? tot mai grea, îns?, parc? ne apropiem de apogeul nesim?irii. B?trânii no?tri ne spuneau pe un tot mai mult sau mai pu?in dojenitor s? ne sp?l?m c? apa ?i s?punul nu cost? bani.
Ooo, ce vremuri! De-ar mai tr?i s?rmanii s? pl?teasc? facturile la Aparegio nu ?i-ar mai certa nepo?ii care, pr?fui?i dup? alerg?tur? pe cinste furau un codru de pâine din cas? ?i o ?tergeau iar??i la „minge“. Problema costului apei potabile în Gorj a fost pus? în nenum?rate rânduri, îns?, celor de la Aparegio (a se în?ele Consiliul Local ?i Prim?ria Târgu-Jiu) nu le pas?. Ei au locuri de munc? sigure, loje gratuite la stadion, prestan?a de fun?ionar public, iar prostul care vrea s? se spele, s? pl?teasc? d?-l jegului sau dac? nu s? mearg? la doftor pentru a cere bilet de internare la spital.
• Consilier local care a uitat de pre?ul apei

Avocatul Gheorghe Pecingin? este unul dintre cei care în campania electoral? a pus în discu?ie pre?ul metrului cub de ap? pe care gorjenii trebuie s? îl pl?teasc?. Omul justifica cu argumente c? gorjenii nu ar trebui s? pl?teasc? atât pentru apa nostr? de zi cu zi. Presta?ia sa din campania electoral?, precum ?i profesionalismul de care d? dovad? în meseria pe care o practic? l-au trimis pe domnia sa în Consiliul Local.
Votan?ii domniei sale a?teptau o atitudine haiduceasc? ?i tinereasc? fa?? de multe probleme cu semn de întrebare ce trec prin Consiliul Local Târgu-Jiu, fiind de ajuns doar ca primarul Cârciumaru s? propun?, îns?, avocatul Pecingin? ?i-a schimbat culoarea politic? ?i, se pare, atitudinea fa?? de târgujieni.
Nu mai auzim nimic în plan de urbanism de atâtea ?i atâtea lucruri despre care se vorbea în campania electoral?. Cu siguran??, inteligen?a îl va ajuta s? urce pe culmile politicii locale ?i nu numai, dar asta este satisfac?ia dumnealui ?i nu a aleg?torului. Vara asta mai mul?i prieteni veni?i acas? de prin Europa î?i f?ceau cruce ?i se revoltau când so?iile le ar?tau facturile pl?tite c?tre Aparegio.
„Nu este posibil a?a ceva! Apa în Târgu-Jiu este mai scump? decât în Italia!“, zicea Ilie Piperi, unul dintre gorjenii care mul?umit? dragilor conduc?tori s-a dus s? iob?geasc? prin Milano, pentru a-?i putea cre?te doi copii în Târgu-Jiu.
• Apa s-a scumpit din nou, ?eful Aparegio minte, iar jurnali?tii înghit cu linguri?a

Cu câteva zile în urm?, directorul Aparegio Gorj, Ion Popescu, a anun?at c? de la 1 octombrie apa s-a scumpit din nou. Conform cifrelor ob?inute de noi, metrul cub de ap? la Târgu-Jiu cost? 2,42 lei f?r? TVA, iar acela?i metru cub de ap? de canal cost? 2,58 lei f?r? TVA. Aceste informa?ii le-am ob?inut de pe diferite site-uri, pentru c? de?i am solicitat o pozi?ie oficial? nu am ob?inut-o. În aceste condi?ii, în fa?a unei echipe de rugby de jurnali?ti, domnul director Popescu a îndr?znit s? spun? c? pre?urile practicate de Aparegio sunt cele mai mici din ?ar?.
Nu este de neglijat faptul c? în ultii zece ani milioane ?i milioane de euro din fonduri proprii sau europene au fost invesatite în Aparegio tocmai pentru a rentabiliza societatea ?i a reduce costul metrului cub de ap?, îns?, pe la noi bine faci ?i r?u g?se?ti.
Pentru cultura general? a domnului director Popescu îl anun??m c? în Craiova pre?ul unui metru cub de ap? ?i canal este de 4,78 lei, în Filia?i de 4,50 lei, iar la B?ile?ti tariful este de 4,14 lei. Ap? adus? de la Gorj de c?tre Compania de Ap? Oltenia care se ocup? cu acelea?i lucruri pe care le face Aparegio la noi.
L?sând minciunele de doi lei spuse la televizor f?r? s? clipe?ti, f?r? s? ro?e?ti, un cititor al ziarului „Pandurul“ comenta noua scumpire foarte original ?i încerc s? citez din memorie :„B?i, pe mine m? cost? mai pu?in apa pe catre o beau, decât apa pe care o pi?!“
Aurel M?ce?anu

18.10.2013. 21:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password