Directorii Liceului de Muzică, demişi

În urma anchetei Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Gorj în ceea ce prive?te modul în care directorul adjunct, Gheorghe Vasiloiu, al Liceului de Muzica ?i Arte Plastice “Constantin Br?iloiu” a modificat o media deja încheiat? a unui elev pentru ca elevul s? sus?in? bacalaureatul, s-a hot?rât ca directorul general ?i cel adjunct ai unit??ii ?colare s? fie demi?i.
Conform legii, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Inov?rii va emite ordinul de demitere, a directorului general, Aurelia Savu iar directorul adjunct, Gheorghe Vasiloiu, va fi demis de c?tre ISJ Gorj.

La jum?tatea lunii trecute, directorul adjunct Gheorghe Vasiloiu a anulat media 4 încheiat? de c?tre profesoara de geografie Maria Codi?? ?i a pus în catalog înc? o not?, astfel încât media cea nou? a elevului s? fie 5. Modificarea din catalog este înso?it? de semn?tura ?i ?tampila directorului Vasiloiu, îns? lipse?te semn?tura profesoarei de geografie, semn?tura care conferea validitate noii medii.

02.07.2009. 22:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password