Diplome nerecunoscute

Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului a suspendat echivalarea diplomelor eliberate pentru studen?ii de la Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Liber? Independent? din Moldova(ULIM).

Astfel, 80 de studen?i gorjeni sunt afecta?i de acest? m?sur?. Reprezentan?ii ministerului au anun?at c? la nivelul universi???ii se face un control intern ?i a?teapt? concluziile.

Dan Ilie Morega este cel care conduce ULIM de pe raza jude?ului Gorj ?i declar? c? m?sura luat? nu este corect? ?i va apela la instan?? pentru a rezolva problemele.

A.C.

05.02.2008. 23:49


DEr 08.03.2010. 22:42

student 11.02.2008. 20:02

sara 08.02.2008. 14:16


ANDREEA MARIN
07.02.2008. 10:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password