Din şofer, administrator şi profesor de cultură civică

Liviu Andrei, actualul ?ef al înv???mântului gorjean ?i rectorul UCB, Adrian Gorun, cel care a ocupat ?i el func?ia de „general“ la Inspectoratul ?colar Jude?ean Gorj, au ceva în comun: ?oferul. Dac? pân? acum nu se cuno?teau prea multe despre amici?ia dintre cei doi, surse din institu?ia condus? de Liviu Andrei, au f?cut ceva „lumin?“. Spuneam c?, ?oferul, adic? Sorin B?lu?oiu este „veriga“ ce leag? prietenia celor doi func?ionari, acesta îndeplinindu-?i sarcinile de serviciu ?i al?turi de fostul ?ef al ISJ, Adrian Gorun.

Dovedindu-se loial de-a lungul timpului, Sorin B?lu?oiu s-a transformat, prin grija actualului „general“ de la ISJ, într-un om bun la toate: este ?ofer, administrator al institu?iei ?i va deveni, în scurt timp, a?a cum sus?in sersele…profesor de cultur? civic?. A?a se face c? materia op?ional? a devenit brusc una dintre materiile extrem de importante, Liviu Andrei, socotind c? este necesar? scoaterea la titularizare a dou? posturi de profesori de cultur? civic?, din care unul, la ?coala General? nr.4 din Târgu Jiu. Al doilea post, dup? toate probabilit??ile, „foarte necesar a se crea“, va fi ocupat de o rud? mai îndep?rtat? a lui Adrian Gorun, din Ro?ia Jiu, Lelia Stâng?, la ?coala nr.3 din Rovinari: „De regul?, cultura civic? se preda în mod suplimentar, de profesori de istorie sau geografie, fiind o materie op?ional?, obligatorie fiind doar la clasele mai mai mari.

Anul acesta este ultimul an în care se mai ?ine examenul de titularizare, la anul, intrând în vigoare o alt? metodologie. Probabil c? cei doi func?ionari au sim?it nevoia s? se revan?eze cumva fa?? de înv???toarea Stâng? ?i Sorin B?lu?oiu, care, a?a cum se aude, vor deveni profesori titulari. Sorin B?lu?oiu, din ?ofer a ajuns ?i administratorul ISJ ?i are mai toate ?ansele s? devin? ?i profesor de cultur? civic?…Lelia Stâng? a fost mentor în proiectul „Reabilitarea ?colilor din mediul rural“, calitate care-?i pierde valabilitatea în acest an. Ori, nu putea fi l?sat? pe dinafar?, fiind ?i nepoata secretarulului general în MEC ?i rector al UCB, Adrian Gorun…“ , au dezv?luit surse din cadrul Inspectoratului ?colar Jude?ean Gorj.
Vom reveni cu mai multe am?nunte, într-un num?r viitor.

L.M.

17.07.2007. 21:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password