Din ce bani și-o fi tras Ciurel mașină de 170.000 de euro când era șomer?

• De-a lungul vremii, Lauren?iu Ciurel a avut parte de o mul?ime de ma?ini de clas? • Acesta s-a declarat curat în fa?a tuturor insinu?rilor, dar nimeni nu î?i explic? situa?ia material? a lui Ciurel • S? fi f?cut atâ?ia bani managerul CEO din bi?ni?a cu blugi ?i casetofoane de care era acuzat de c?tre Mitrescu?
• Sau prin Australia, unde tot Mitrescu spune c? a vopsit garduri, nu a f?cut inginerie? • Din afacerile cu sârbii pe care le pomene?te tot Mitrescu? • Ciurel a plecat din România sictirit de Ion Iliescu, dup? ce protestase în Pia?a Universit??ii în 1990 • În 2012, la Motru ridica minerii în sl?vi, iar de curând a spus c? nu mai exist? mineri la CEO • Ciurel a declarat public c? nu are niciun regret privind înapoi • Cine a fost „trenul“ carierei lui Ciurel? R?u? sau Morega? • Ce prietenie îl lega pe Ciurel de R?u?, de tot îl b?tea la cap pe Morega s?-l transfere pe fostul securist la Rovinari înc? din 2007? • Managerul CEO a spus ziari?tilor c? nu prea merge la biseric? ?i nu crede în judecata de apoi • R?u? o avea acelea?i principii? • De?i Ciurel spune c? porecla sa este „Lup?“, salaria?ii CEO au mai multe porecle pentru el, cea mai frumu?ic? fiind „Loncolor“ •

• Prietenie ciudat? între un opozant al lui Iliescu ?i un securist

Lauren?iu Ciurel este unul dintre cei mai importan?i oameni din România. Func?ia pe care o de?ine, cea de director CEO, îi permite s? pun? „problema“ a?a cum vrea el la nivel na?ional, nu numai la Gorj. Cu banii care se învârt la CEO se poate da „ora exact?“ în multe domenii, dar în special în politic?. Ciurel pare s? fi prins trenul vie?ii când s-a înscris în PNL Gorj, condus pe atunci de Dan Ilie Morega. Morega a declarat public c? el l-a ajutat pe Ciurel s? ajung? director la Complexul Energetic Rovinari ?i c? managerul actual al CEO i-ar fi solicitat, în repetetate rânduri s? îl transfere de la Turceni la Rovinari pe cel care a fost securist, Ion R?u?.

Cum de era Ciurel atât de apropiat de R?u?? R?u?, fost securist, Ciurel, om cu spirit democrat. Nu trebuie uitat c? în 20 iulie 2010 managerul CEO povestea în „Gorj Domino“ cum a protestat în 1990 în Pia?a Universit??ii, nefiind un admirator al lui Ion Iliescu. Dac? ne amintim bine, cea mai stringent? cerin?? a „golanilor“ din Pia?a Universit??ii era respectarea punctului opt al Proclama?iei de la Timi?oara, punct ce prevedea excluderea din via?a public? a tuturor comuni?tilor ce au avut func?ii de conducere. R?u?, securist, Ciurel cerea excluderea comuni?tilor ?i securi?tilor din via?a public?, ciudat? prietenie! Cum, necum, unul dintre liderii „golanilor“, Marian Munteanu, a ajuns în SUA, iar Ciurel în Australia… O simpl? întâmplare? Are leg?tur? oare R?u? cu plecarea lui Ciurel în ?ara-continent? ?i, totu?i, de unde atâta prietenie cu R?u?, domnule Ciurel?

Întrebat dac? are regrete din trecut, Lauren?iu Dan Ciurel a spus c? nu are ?i a dezv?luit c?, uneori, merge la nucul din spatele casei pentru a se lini?ti, uneori se roag?, chiar dac? nu prea merge la biserici. ACESTA A SPECIFICAT C? NU CREDE ÎN JUDECATA DE APOI! OARE ION R?U? ?I AL?I COLABORATORI ACTUALI CRED?

Ciurel mai spune c? în tinere?e a fost un rebel, a purtat plete ?i a zdr?nc?nit la o chitar?, ?i-a apropiat familia discutând problemele ?i spune c? porecla sa este „Lup?“ înc? din liceu. Salaria?ii de la Rovinari îi spun, îns?, de ani buni de zile „Loncolor“ (ca s? nu pomenim alte apelative), pentru c? managerul are p?rul negru, precum corbul, de?i anii au trecut peste el.

• Ma?ini de fi?e ?i când era ?omer

În 24.09.2010, o publica?ie local? a f?cut „recens?mântul“ ma?inilor pe care Ciurel le ?inea în b?t?tura vilei de la marginea municipiului Târgu-Jiu. Ziari?tii vorbeau, pe atunci, despre faptul c? înainte de a deveni director al Complexului Energetic Rovinari, Ciurel de?inea trei autoturisme: un Audi A6, un Peugeot 207 ?i VW Passat, valoarea acestora fiind estimat? de presari la 70.000 de euro. În timp ce a fost director general la CER, actualul ?ef CEO ?i-a cump?rat un VW Tuareg, care costa tot circa 70.000 de euro. Aceast? ma?in? i-a adus ?i un mic necaz, Ciurel find implicat într-un accident rutier, în februarie 2012, în urma c?ruia a r?mas f?r? permis de conducere timp de 60 de zile.
„Fericirea“ ?oferului Ciurel pare a fi început dup? ce a r?mas f?r? loc de munc? ?i a fugit c?tre PSD, unde a ?i ajuns vicepre?edinte, de?i nu avea vechimea cerut? de statut, dar informa?iile din domeniul energiei ?i al mineritului par s?-l fi ajutat. Omul ?i-a cump?rat dou? ma?ini, un Mini Couper, estimat la 20.000 de euro ?i un Porche Chayenne, al c?rui pre? ajunge la 170.000 de euro.

Cât s? fi câ?tigat Ciurel în doi ani la CER, încât s?-?i permit? o via?? mai mult decât decent?, s? aib? anumite cheltuieli cu copii ?i s? î?i cumpere o ma?in? de 170.000 de euro f?r? loc de munc? fiind?

Grea întrebare ?i zilele urm?toare o s? revenim cu alte întreb?ri ce au leg?tur? cu domnul Ciurel, alte VIP-uri ?i Complexul Energetic Oltenia.

• Aurel M?CE?ANU

17.05.2014. 00:19


Gica 20.05.2014. 23:35

rata 19.05.2014. 12:46

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password