Din cauza aglomeraţiei, pacienţii cu viroze, împărţiţi la două secţii


Virozele respiratorii au b?gat în spital, în ultima s?pt?mân?, câteva zeci de copii, ai c?ror p?rin?i s-au l?sat în?ela?i de vremea schimb?toare. Micu?ii au fost adu?i în stare grav? la Sec?ia de Pediatrie a Spitalului Jude?ean Gorj iar paturile s-au dovedit neînc?p?toare pentru familiile întregi care au intrat pe mâna medicilor speciali?ti.

Week-endul g?se?te sec?ia plin? pân? la refuz, doctorul Dumitru Butulescu declarând c? pacien?ii nu vor s? plece acas?, chiar dac? ar putea continua tratamentul la domiciliu sub supravegherea medicului de familie.

Sec?ia de Pediatrie a Spitalului Jude?ean Gorj are 80 de paturi dar toate sunt ocupate de micu?ii pacien?i ?i de mamele lor. Pentru c? aici au fost interna?i chiar familii întregi, dou? paturi au fost apropiate pentru ca, în unul din cazuri, mama ?i cei trei minori s? poat? avea loc.

,,M-am internat împreun? cu cei trei copii pentru c? mi s-au îmboln?vit to?i. Am un copil de 6 ani, unul de 5 ?i feti?a cea mic? are 10 luni. Suntem to?i în spital ?i ocup?m dou? paturi, bine c? avem loc”, spune una dintre mamele care î?i supravegheaz? permanent copii în sec?ia de Pediatrie.

Situa?ia nu este singular? deoarece Pediatria este de câteva zile un furnicar. Câ?iva pacien?i se externeaz? iar un alt val de pacien?i se interneaz?. Infirmierele sec?iei fac cu greu fa?? preg?tirii saloanelor pentru noii interna?i deoarece paturile trebuie schimbate de urgen??.
Vacan?a a m?rit virozele

S?pt?mâna de vacan?? de care s-au bucurat ?colarii ?i pre?colarii a determinat cre?terea num?rului de bolnavi din rândul celor mici. ,,Intern?m zilnic câte 15-20 de copii. Ei sufer? de viroze respiratorii, otite, bronhopneumonii, laringite ?i chiar de enterocolit? acut?. Avem toate paturile ocupate ?i facem cu greu fa?? valului de intern?ri. Totul s-a datorat vacan?ei de o s?pt?mân? de care s-au bucurat copii.

Mul?i au ie?it afar? la joac?, al?ii au fost du?i de p?rin?i care i-au îmbr?cat lejer crezând c? afar? este cald. Copii au r?cit îns? ?i vin la noi devitaminiza?i, cu st?ri febrile, tuse, ?i stare general? proast?”, a declarat medicul Dumitru Butulescu, directorul sec?iei de Pediatrie.

Trimi?i la boli contagioase
Pentru a face loc noilor pacien?i, o parte dintre bolnavii care s-au contaminat în familie sunt transfera?i la Sec?ia de Boli Contagioase a Spitalului de la Pasarel?. ,,Trimitem familiile bolnave la Boli Contagioase pentru c? nu mai avem locuri în sec?ie. Num?rul de paturi ni s-au redus pentru c?, nu demult, aveam peste o sut? de locuri la Pediatrie iar acum avem doar 80. p?rin?ii în?eleg ?i se duc la cel?lalt spital, dar cei c?rora le spunem c? pot pleca, m?car la sfâr?it de s?pt?mân? acas?, refuz? s? plece”, declar? Butulescu.

Doctorul pediatru le recomand? p?rin?ilor s? îi alimenteze bine pe cei mici, s? le dea vitamine ?i fructe, s? evite contactul cu al?i copii bolnavi ?i la primele semne de boal? s? se adreseze de urgen?? medicului specialist.
ANAMARIA STOICA

10.02.2009. 15:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password