Din 20 februarie începe programul ‘Rabla’

Guvernul a aprobat, în ?edin?a de ast?zi, Bugetul de venituri ?i cheltuieli pentru acest an al Administra?iei Fondului pentru Mediu, pe baza c?ruia se va putea derula, în perioada imediat urm?toare, Programul Rabla, a anun?at primul-ministru Emil Boc, la finalul ?edin?ei Executivului. Premierul a men?ionat c? Programul de înnoire a parcului auto se adreseaz? persoanelor fizice ?i juridice, urmând ca începând din acest an s? fie extins ?i pentru tractoare.
„Sper ca prin aceste m?suri s? putem sus?ine activitatea economic?, prin interven?ia direct? a statului, astfel încât s? putem dep??i aceast? perioad? mai dificil?”, a declarat primul-ministru.
Ministerul Mediului ?i P?durilor, Laszlo Borbely, a precizat c? aplicarea Programului Rabla pentru ma?ini, în acest an, va începe, cel mai probabil, în 20 februarie. „Din 20 februarie, persoanele care doresc s? beneficieze de acest Program pentru ma?ini se pot prezenta la Remat pentru a face formalit??ile”, a afirmat ministrul Mediului ?i P?durilor. În ceea ce prive?te aplicarea Programului Rabla ?i pentru tractoare, ministrul Borbely a precizat c? aceast? component? va fi demarat? în jurul datei de 20 martie 2010.
Ministrul Mediului ?i P?durilor a explicat c? în ceea ce prive?te aplicarea Programului Rabla pentru ma?ini, valoarea unui tichet valoric este de 3.800 de lei. „O persoan? fizic? ?i juridic? poate s? mearg? cu mai multe ma?ini, dac? le are în proprietate, prime?te vouchere, acestea sunt transmisibile. Interesul nostru, al autorit??ilor, este s? fie predate ma?inile vechi, s? dispar? de pe pia??. /…/ În ceea ce prive?te persoanele fizice, nu exist? limit? valoric? superioar? pân? la care poate s? predea ma?ini. În cazul persoanelor juridice, exist? limita de 200.000 de euro pe an, pân? la care pot fi predate ma?ini”, a explicat ministrul Laszlo Borbely.
În ceea ce prive?te procedura de aplicare a Programului Rabla pentru tractoare, ministrul Mediului ?i P?durilor a ar?tat c? nu se vor acorda tichete valorice, precum în cazul autoturismelor, ci se va acorda sprijin de la stat, respectiv pân? la 17.000 de lei, dar nu mai mult decât 50% din valoarea noului tractor.
Pentru acest an Fondul de Mediu are un buget de pân? la 1,8 miliarde de lei, din care vor fi finan?ate mai multe programe de mediu, respective: Casa verde – cu energie regenerabil? -, programele referitor la apele uzate ?i împ?duriri, precum ?i alte programe de protec?ie a mediului.

05.02.2010. 14:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password