Diferenţa dintre noi şi ei

Un observator din afara ??rii ar spune c? noi, românii, ori suferim de dedublarea personalit??ii, ori de schizofrenie, ori ne doare în cot de aproapele nostru, dar ?i de noi, ori suntem mae?tri în arta supravie?uirii cu pu?in, într-o ?ar? bogat?. Cam multe ar avea de spus un psihiatru despre noi, ca ?i comportament social ?i uman, dar cel pu?in psihiatrul ar avea un singur unghi de abordare în ceea ce ne prive?te. Ori noi, când vorbim în general despre noi cei morali, nu ne putem scoate mai bine în eviden?? decât raportându-ne la ei cei imorali. Problema se refer? doar la locul în care ne afl?m ?i pozi?ia pe care o ocup?m la un moment dat. Dar ?i în general în via?a de zi cu zi a poporului român avem de-a face cu români buni ?i cu români r?i. Sexofonia „cu români” chiar este acceptat?, având în vedere situa?ia de criz? în care ne afl?m. De fapt nici nu prea are cum s? ne afecteze criza asta economic? sau de care o fi, întrucât de mii de ani noi suntem în criz?. Când a p?rut c? o lu?m pe calea cea dreapt? a intervenit destinul sau soarta ?i ne-a retezat brusc elanul c?tre mai bine sau cel pu?in bine. Noi nu suntem de vin? niciodat? pentru ceea ce se întâmpl? sau nu se întâmpl?. Noi suntem mereu cura?i, morali, drep?i, cinsti?i, mode?ti, lipsi?i de l?comie, nu judec?m, întoarcem ?i obrazul cel?lalt, mergem duminica la biseric?, facem economie, gândindu-ne la aproapele nostru. Sau cel pu?in asta e imaginea pe care ne place s? o promov?m despre noi.

În acela?i timp, ei sunt: r?i, ho?i, fur?, sunt înseta?i de putere, fac de regul? politic?, vor func?ii, bani, vile, amante, ma?ini de lux, au conturi pline, sunt ni?te hahalere, ne taie gazul, ne m?resc impozitele, ne pun s?-i vot?m când vor ei ?i noi nu avem ce face, dar m?car r?mânem în afara cercului imoral din care fac parte ei.

Cine e de vin? pentru c? suntem s?raci? Ei, evident, pentru c? noi nu am fost niciodat? în posturi de decizie sau cheie, din care ne-am fi putut exercita inteligen?a ?i am fi putut schimba în bine, evident, destinul semenilor. Noi nu facem parte din niciun partid politic pentru c? identific?m locul respectiv cu lucrarea diavolului. Nu ?inem posturile de peste an, dar suntem de acord cu ele. Ei poate le ?in, dar doar de imagine, s? ne fac? nou? impresie. Noi ne mul?umim cu ce avem ?i nu ne trebuie mai mult decât acoperi?ul de deasupra capului, în timp ce ei nu se mai satur? ?i ?i-au placat cu marmur? ?i pere?ii interiori ai vasului de toalet?.

Noi ne iubim aproapele ?i închidem diminea?a becul pe casa sc?rii, în timp ce ei fac afaceri de sute de milioane de euro cu energie electric?, folosind doar câteva calculatoare ?i hârtii, dup? care ne-o revând nou? la un pre? mai mare. Noi pl?tim tot, în timp ce ei nu pl?tesc nimic ?i au pile care îi scap? mereu de toate necazurile. Noi st?m pe la prim?rie ani de zile dup? o hârtie, prin ger ?i prin ploaie, în timp ce ei nu au nevoie decât de un telefon ?i de câteva ore, s? rezolve problema. Noi ne pl?tim regulat între?inerea, în timp ce ei nici m?car nu se streseaz?, pentru c? administratorul asocia?iei se teme de ei. Ei sunt ni?te nesim?i?i pentru c? î?i parcheaz? ma?ina pe trotuar ?i noi nu mai avem pe unde s? trecem cu c?ruciorul sau cu plasa cu cartofi. Noi mergem mereu la vot, în timp ce ei parc? mai mereu doar candideaz?. Noi nu avem ce mânca ?i ne-a nefericit statul cu o pensie de 100 de lei, dup? 35 de ani de munc? în agricultur?, în timp ce ei dorm în parlament, iar la televiziuni par mai vii ca niciodat?. Noi nu am lua niciodat? deciziile pe care le iau ei ?i ne-am fi gândit de dou? ori înainte de a ne pune semn?tura pe un document ce ar putea schimba soarta anumitor oameni. Ei sunt iresponsabili, în ceea ce prive?te gestionarea banilor statului, în timp ce noi ne pl?tim toate d?rile. Ei sunt de vin? pentru situa?ia grea în general ?i nu au f?cut nimic atâ?ia ani pentru a ne fi mai bine. Noi st?m ?i ne uit?m la televizor ?i ne d?m cu p?rerea, în timp ce ei fac bani grei pe privitul nostru. Ei m?cel?resc fauna ??rii, în timp ce noi umplem batistele cu lacrimi pentru bietele animale împu?cate de boga?ii Europei.

Dar noi, când o s? fim ei, ce o s? facem?

Dinu GROPARU

21.01.2009. 06:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password