DGFP/În atenţia contribuabililor

Direc?ia General? a Finan?elor Publice a Jude?ului Gorj informeaz? contribuabilii c?, pana la data de 07 septembrie 2009 , trebuie s? depun? la Fisc, dup? caz, documentele precizate mai jos:

– Declara?ia de înregistrare fiscal?/de men?iuni pentru persoane juridice, asocieri ?i alte entit??i f?r? personalitate juridic?, formular 010, se depune de c?tre persoanele juridice pl?titoare de TVA, cu perioad? fiscal? trimestrial?, care au efectuat achizi?ii intracomunitare în luna august ?i sunt obligate s?-?i modifice perioada fiscal? devenind pl?titori de TVA lunar;

– Declara?ia de înregistrare fiscal?/de men?iuni pentru persoanele fizice care desf??oar? activit??i economice în mod independent sau exercit? profesii libere, formular 070, se depune de c?tre persoanele fizice care desf??oar? activit??i economice în mod independent sau exercit? profesii libere pl?titoare de TVA, cu perioad? fiscal? trimestrial?, care au efectuat achizi?ii intracomunitare în luna august ?i sunt obligate s?-?i modifice perioada fiscal? devenind pl?titori de TVA lunar.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

02.09.2009. 13:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password