DGFP Gorj/ Termenul limită de depunere a declaraţiei unice pentru februarie, 25 martie

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj informeaz? c? termenul limit? pentru depunerea declara?iei unice privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate (Formular D112) este 25 martie pentru obliga?iile declarative aferente lunii februarie 2011.

Pân? la data de 1 iulie 2011 contribuabilii vor putea depune noul formular fie prin internet, fie la ghi?eu, în ultima situa?ie prezentând Anexa 1 semnat? ?i ?tampilat?, celelalte informa?ii urmând s? fie livrate pe suport electronic (CD). Dup? data de 1 iulie, depunerea prin internet devine obligatorie. Depunerea prin internet presupune achizi?ionarea unui certificat digital calificat de semn?tur? electronic? emis de furnizorii autoriza?i ?i înrolarea acestuia la organele fiscale.
Începând cu obliga?iile declarative aferente lunii ianuarie, contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimila?i utilizeaz? un singur formular (D112) privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate, formular ce va fi transmis numai autorit??ii fiscale competente.

Procedura declara?iei unice a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2011 prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ?i reglementarea unor m?suri financiar – fiscale ?i prin Hot?rârea Guvernului nr. 1397/2011 privind con?inutul, modalitatea de depunere ?i de gestionare a “Declara?iei privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate”, publicat? în M.O. nr. 897 din 31 decembrie 2010.

24.03.2011. 21:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password