DGFP Gorj/Sistem informatic privind rambursările de TVA

În vederea elimin?rii oric?ror suspiciuni asupra mecanismului de returnare a TVA ?i a asigur?rii unui tratament nediscriminatoriu fa?? de to?i contribuabilii eligibili, MFP împreun? cu ANAF a dezvoltat ?i implementat un sistem informatic privind ramburs?rile de TVA c?tre agen?ii economici.

Sistemul informatic implementat de asigur? un proces corect de distribu?ie a resurselor financiare ?i transparen?? în rela?iile cu contribuabilii.

Suma lunar? va fi alocat? astfel:
– 80% din suma lunar? stabilit? la nivel na?ional va stinge deconturile în ordinea vechimii
– 20% din sum? va fi alocat? deconturilor care se apropie de limita termenului legal de 45 de zile (pentru a nu cre?te soldul deconturilor cu termen de rambursare dep??it).

Selec?ia deconturilor care urmeaz? a fi rambursate se realizeaz? informatic din baza de date na?ional? cuprinzând deconturile cu decizie de rambursare, pe principiul cel mai vechi decont se stinge primul

Decontarea se va realiza lunar la 3 termene fixe, astfel:

– în data de 4 ale fiec?re luni calendaristice-rambursarea a 20% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectiv?, calculat la nivel na?ional
– în data de 24 a fiec?rei luni calendaristice- rambursarea a 30% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectiv?, calculat la nivel na?ional
– în data de 29 a fiec?rei luni calendaristice- rambursarea a 30% din totalul sumelor de rambursat pentru luna respectiv?, calculat la nivel na?ional

Din prima zi pentru luna în curs, se realizeaz? selec?ia deconturilor cu decizie de rambursare aprobat? ce urmeaz? a fi decontate efectiv în cursul lunii curente, la termenele stabilite, precum ?i volumul resurselor alocate pentru luna cuvenit? ce urmeaz? a fi decontat?.
Selec?ia realizat? este valabil? pe tot parcursul lunii.

Director coordonator,
Ion Cup?

20.07.2009. 13:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password