DGFP Gorj/Rezultatele activităţii de inspecţie fiscală in septembrie 2009

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor ?i faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în luna septembrie 2009, structurile Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, au efectuat 175 de inspec?ii fiscale .

Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare total? de 2.321 mii lei.

De asemenea, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale, în valoare de 200 mii lei ?i au fost înaintate organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor 6 sesiz?ri penale pentru un prejudiciu de 274 mii lei.

În ceea ce prive?te domeniile de activitate, care de?in pondere semnificativ? în total, amintim c? cele mai mari deficien?e au fost constatate în cazul urm?toarelor domenii:

fabricarea utilajelor pentru extrac?ie ?i construc?ii;
recuperarea materialelor reciclabile;
intermedieri în comer?ul cu produse diverse;
comer? cu am?nuntul al c?rnii ?i al produselor din carne.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

16.10.2009. 12:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password