DGFP Gorj/Rezultatele activităţii de inspecţie fiscală în perioada 21-27 mai 2010

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor ?i faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în perioada 21-27 mai 2010, structurile Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, au efectuat 44 ac?iuni de inspec?ie fiscal?.

Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare total? de 509.768 lei.

De asemenea, pentru deficien?ele constatate, au fost aplicate amenzi contraven?ionale în valoare de 48.200 lei.

În ceea ce prive?te domeniile de activitate, care de?in pondere semnificativ? în total, amintim c? cele mai mari deficien?e au fost constatate la contribuabilii care desfa?oar? activit??i de transporturi rutiere de m?rfuri, intermedieri în comer?ul cu produse diverse, precum ?i lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gheorghe PARASCHIVU

31.05.2010. 10:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password