DGFP Gorj/Rezultatele activităţii de inspecţie fiscală in aprilie 2010

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor ?i faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în luna aprilie 2010, structurile Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, au efectuat 203 ac?iuni de inspec?ie fiscal?.

Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare total? de 2.853.000 lei.

De asemenea, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale, în valoare de 189.000 lei ?i au fost înaintate organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor 6 sesiz?ri penale pentru un prejudiciu de 637.000 lei.

În ceea ce prive?te domeniile de activitate, care de?in pondere semnificativ? în total, amintim c? cele mai mari deficien?e au fost constatate în cazul urm?toarelor domenii:

? activit??i de consultan?? pentru afaceri ?i management ;

? lucr?ri de construc?ii a cl?dirilor reziden?iale ?i nereziden?iale

? comer? cu am?nuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominant? de produse alimentare, b?uturi ?i tutun;

? silvicultur? ?i alte activit??i forestiere;

· fabricarea c?r?mizilor ?i ?iglelor.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

20.05.2010. 21:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password