DGFP Gorj/Rezultatele activităţii de inspecţie fiscală din luna februarie

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor ?i faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în luna februarie 2011, structurile Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, au efectuat ac?iuni de inspec?ie fiscal? la un num?r de 215 contribuabili .
Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare total? de 4.102.949 lei.
De asemenea, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale, în valoare de 95.470 lei ?i au fost înaintate organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor 8 sesiz?ri penale pentru un prejudiciu de 2.559.020 lei.
În ceea ce prive?te domeniile de activitate, care de?in pondere semnificativ? în total, amintim c? cele mai mari deficien?e au fost constatate în cazul urm?toarelor domenii:
? fabricarea mobilei;
• fabricarea de construc?ii metalice ?i p?r?i componente ale structurilor metalice;
• transporturi rutiere de m?rfuri;
• intermedieri în comer?ul cu combustibili, minereuri, metale ?i produse chimice pentru industrie.

DIRECTOR EXECUTIV, Ion CUP?

14.03.2011. 10:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password