DGFP Gorj / Recuperarea restanţelor

Pentru recuperarea obligatiilor bugetare restante, in perioada 01-31.08.2009 au fost comunicate debitorilor 4066 somatii pentru o valoare a creantelor bugetare de 23.776.546 lei.

Au fost înfiintate 456 de popriri pe veniturile persoanelor fizice si juridice , precum si popriri asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale agentilor economici pentru o valoare a creantelor bugetare restante în suma de 23.677.299lei.

De asemenea, au fost infiintate 105 de popriri pe veniturile tertilor pentru o valoare a creantelor bugetare restante în suma de 10.141561 lei.

Organele de executare au procedat la identificarea si indisponibilizarea tuturor bunurilor mobile si imobile existente în patrimoniul debitorilor aplicînd în perioada 01-31.08.2009 un numar de 26 sechestre asupra bunurilor mobile la care se adauga 6 sechestre asupra bunurilor imobile.

Bunurile imobile asupra carora au fost instituite sechestre, sunt în general cladiri, sedii, apartamente, spatii de productie si terenuri aferente situate în zone unde potentialii cumparatori pot fi interesati de achizitionarea acestora , iar cele mobile sunt în general masini , utilaje si alte aparate.

În vederea valorificarii bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala s-a procedat la evaluarea acestora de catre organele specializate selectate de institutia noastra.

Pentru debitorii ale caror creante fiscale nu au fost stinse în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal de sechestru au fost organizate licitatii în vederea valorificarii bunurilor sechestrate si a recuperarii obligatiilor bugetare restante .

Astfel, în perioada 01- 31.08.2009 au fost organizate licitatii care au fost publicate atât într-un cotidian de interes local si un cotidian de interes national cât si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice în vederea luarii la cunostiinta de un numar cât mai larg de potentiali cumparatori.

DIRECTOR COORDONATOR, Ion CUPA

07.09.2009. 21:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password