DGFP Gorj/Model nou pentru formularul 100

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj informeaz? contribuabilii c?, prin Ordinul pre?edintelui ANAF nr. 1709/2010, au fost aduse modific?ri ?i complet?ri Ordinului pre?edintelui ANAF nr. 101/2008 prin aprobarea unui model nou pentru formularul 100 “Declara?ie privind obliga?iile de plat? la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, prin modificarea ?i completarea instruc?iunilor de completare a formularului ?i a Nomenclatorului obliga?iilor de plat? la bugetul de stat.

De asemenea, au fost eliminate formularul 103 “Declara?ie privind accizele” cod 14.13.01.03/a, instruc?iunile de completare ?i Nomenclatorul privind accizele ?i a fost abrogat formularul 105 “Declara?ie privind taxele de organizare ?i exploatare a jocurilor de noroc” aprobat prin Ordinul pre?edintelui ANAF nr. 1451/2010.

23.04.2010. 15:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password