DGFP Gorj/Licitatii ECDL

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? (A.N.A.F.), cu sediul în Bucure?ti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de Autoritate contractant?, organizeaz? în data de 16.11.2009, ora 10.30, procedura de licita?ie deschis? pentru achizi?ia public? având ca obiect atribuirea contractului de prestare de Servicii de instruire ?i testare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) Start. Informa?ii detaliate sunt prezentate în Documenta?ia de atribuire disponibil? pe SEAP la adresa www.w-licitatie.ro, precum ?i pe site-ul www.anaf.ro sau pot fi solicitate la telefon 021-387.11.10/int. 2370, fax 021-319.96.76.

DIRECTOR Coordonator,

Ion CUP?

07.10.2009. 12:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password