DGFP Gorj/Intâlnire de lucru cu angajatorii pentru clarificarea unor aspecte privind depunerea on-line a Declaraţiei 112

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj reaminte?te c?, începând cu obliga?iile declarative aferente lunii iulie cu termen de declarare 25 august a.c., formularul 112 „Declara?ie privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate” va fi depus numai electronic de c?tre contribuabilii persoane fizice ?i juridice care au ca calitatea de angajator.
În acest context, în cadrul campaniei de informare a opiniei publice, DGFP Gorj organizeaz? joi, 11 august a.c., la sediul Prim?riei Novaci din Novaci, str. Parângului, nr. 87, începând cu ora 10:00, o întâlnire de lucru cu angajatorii pentru clarificarea unor aspecte privind întocmirea ?i depunerea on-line a Declara?iei 112, ob?inerea certificatului digital calificat, verificarea validit??ii declara?iei, alte declara?ii fiscale care pot fi depuse electronic.

12.08.2011. 11:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password