DGFP Gorj/În atenţia contribualililor-24 sept

Direc?ia General? a Finan?elor Publice a Jude?ului Gorj reaminte?te contribuabililor c?, pân? la 25 septembrie 2009 trebuie s? depun? la unit??ile fiscale de care apar?in urm?toarele declara?ii cu termen lunar:

– Declara?ie privind obliga?iile de plat? la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii august 2009, formular 100.

– Declara?ie privind obliga?iile de plat? la bugetele asigur?rilor sociale ?i fondurilor speciale, cu termen lunar pentru obliga?iile bugetelor asigur?rilor sociale ?i fondurilor speciale aferente lunii august 2009, formular 102.

– Declara?ie privind accizele, cu termen lunar, pentru obliga?iile aferente lunii august 2009, formular 103.

-Decontul de tax? pe valoarea ad?ugat?, cu termen lunar pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii august 2009, formular 300.

-Decontul special de taxa pe valoarea ad?ugat?, pentru contribuabilii înregistra?i în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul fiscal ?i care au efectuat achizi?ii intracomunitare în luna precedent? precum ?i pentru contribuabilii neînregistra?i ?i care nu au obliga?ia înregistr?rii,care au efectuat achizi?ii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301.

DIRECTOR COORDONATOR,
Ion CUP?

24.09.2009. 22:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password