DGFP Gorj / În atenţia contribuabililor

Îndrumarea ?i asisten?a contribuabililor constau în furnizarea de informa?ii cu caracter general în legatur? cu modul în care ace?tia trebuie s? procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obliga?ii fiscale conform prevederilor Ordinului pre?edintelui A.N.A.F. nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea ?i asisten?a contribuabililor de c?tre organele fiscale.

Modalit??ile de îndrumare ?i acordare a asisten?ei pentru contribuabili sunt:
I. Îndrumarea ?i asisten?a acordate direct la sediul unit??ilor fiscale în a c?ror raza contribuabilii î?i au domiciliul sau sediul social sau la sediul unita?ii fiscale care administreaz? contribuabilii mijlocii.

II. Îndrumarea ?i asisten?a acordate scris.
Pentru a beneficia de asisten??, contribuabilii se pot adresa cu cereri unit??ilor fiscale teritoriale în a c?ror raz? ace?tia î?i au domiciliul sau sediul social sau la sediul unit??ii fiscale care administreaz? contribuabilii mijlocii.

III. Îndrumarea ?i asisten?a acordate prin e-mail.
Adresele de e-mail de la care se acord? asisten?? contribuabililor sunt:
1. asistenta.gj@mfinante.ro
2. Asistenta.AFPTgJiu.GJ@mfinante.ro
3. Asistenta.Mijlocii.GJ@mfinante.ro,

IV. Îndrumarea ?i asisten?a prin telefon.
Pentru a beneficia de asisten?? prin telefon, contribuabilii se pot adresa la numarul 0253/219580, linie telefonic? alocat? special în acest scop.

17.12.2008. 09:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password