DGFP Gorj/Depunerea electronică a declaraţiei unice D112

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj informeaz? c?, potrivit prevederilor Hot?rârii Guvernului nr.1397/2010, contribuabilii persoane fizice ?i juridice care au calitatea de angajator sau entit??i asimilate angajatorului, începând cu data de 1 iulie 2011, vor completa ?i depune formularul 112 – “Declara?ia privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate”, numai prin mijloace electronice de transmitere la distan??, pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul hârtie.
ATEN?IE: Pentru depunerea declara?iei prin mijloace electronice de transmitere la distan??, angajatorii trebuie s? de?in? un certificat calificat, eliberat în condi?iile Legii nr.455/2001 privind semn?tura electronic? sau s? împuterniceasc? persoane care de?in acest certificat.
Detalii privind ob?inerea certificatelor calificate se g?sesc pe site-ul ANAF, modulul “Declara?ii electronice”.
Declara?ia privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate se completeaz?/ valideaz? cu ajutorul programelor de asisten?? puse la dispozi?ia contribuabililor gratuit de unit??ile fiscale sau desc?rcate de pe site-ul ANAF, la adresa .
Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a formularului 112 constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? potrivit prevederilor art. 219 din Codul de procedur? fiscal?.
Informa?ii detaliate se pot ob?ine la:
– birourile pentru asisten?a contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;
– telefonic, la Centrul de asisten?? a contribuabililor, la nr.0314039160;
– accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.”

DIRECTOR EXECUTIV,
Ion CUP?

23.06.2011. 23:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password