DGFP Gorj/Declaratii depusa on-line

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj reaminte?te angajatorilor c?, începând cu 1 iulie a.c., Declara?ia 112 privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate se va depune numai on-line, fapt pentru care este necesar? ob?inerea certificatului digital calificat pentru semn?tura electronic?.
Certificatul se ob?ine de la unul din cei trei furnizori de servicii de certificare acredita?i în condi?iile Legii nr. 455/2001 privind semn?tura electronic?.
Lista furnizorilor este publicat? pe website-urile Ministerului Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale, la adresa , sec?iunea , ?i Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? (ANAF), , sec?iunea , categoria .
În ordine alfabetic?, furnizorii sunt societ??ile comerciale:
-CERT SIGN S.R.L.- http://www.certsign.ro/;
-DIGI SIGN S.A.-http://www.digisign.ro/;
-TRANS SPED S.R.L.-http://www.transsped.ro/.

Cu un singur certificat pute?i semna declara?iile fiscale pentru mai mul?i contribuabili. În cazul în care sunt mai mul?i angaja?i pentru semnarea electronic? a declara?iilor fiscale, pentru fiecare angajat se ob?ine un certificat digital pe o adres? proprie de e-mail.

În acest context, invit?m pe contribuabilii care înc? nu au ob?inut certificatul digital calificat pentru semn?tura electronic? s? urgenteze ob?inerea acestuia ?i s? procedeze la depunerea on-line a declara?iilor fiscale.

14.06.2011. 09:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password