DGFP Gorj/Amanarea la plata a obligatiilor fiscale

Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Gorj informeaza contribuabili ca a fost adoptata Ordonanta de Urgenta a Guvernului 82/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 457/2009.
Prin noul act normativ, pentru obligatiile fiscale administrate de ANAF, se acorda inlesniri sub forma amanarii la plat?, în conditiile OUG nr. 92/2009.
Amanarea la plata se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate la ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
Pentru a beneficia de amnarea la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30 sept.2008
b) si-au depus toate declaratiile fiscale
c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal
d) nu s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 86/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare si/sau raspunderea solidara privind prevederile art.27 ?i 28 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditiile prevazute mai sus trebuie indeplinite la data depunerii cererii.
Odata cu depunerea cererii de amanare la plata contribuabilul va solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala prin care se vor individualiya sumele care vor face obiectul amanarii la plata.
In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare, contribuabili vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii.
Garantile constituite si/sau bunurile oferite în vederea instituirii masurilor asiguratorii vor acoperi sumele amanate la plata, precum si majorarile sau intaryierile datorate pe perioada amanarii.
Bunurile oferite vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constand in terenuri si cladiri evaluarea se va realiza conform Comunicarii Comisiei privind elementele de ajutor de stat in vanzarile de terenuri si cladiri de catre autoritatile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.
Amanarea la plata se acorda unui contribuabil o singura data intr-un an calendaristic.
Director coordonator,
Ion Cupa

11.07.2009. 21:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password