DGFP Gorj/30 mai data limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj reaminte?te contribuabililor c? luni, 30 mai a.c., este termen limit? pentru depunerea situa?iilor financiare anuale.
Au aceast? obliga?ie societ??ile comerciale/companiile na?ionale, regiile autonome, institutele na?ionale de cercetare-dezvoltare, pentru exerci?iul financiar 2010.
Obliga?ia este reglementat? prin Ordinul Ministrului Finan?elor Publice nr. 2.870/2010 ?i Legea contabilit??ii nr. 82/1991, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

25.05.2011. 11:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password