DGFP Gorj/15 septembrie ultima zi pentru efectuarea plăţilor anticipate aferente trimestrului al III-lea 2009

Direc?ia General? Finan?elor Publice a Jude?ului Gorj informeaz? contribuabilii c? 15 septembrie 2009 este ultima zi pentru efectuarea pl??ilor anticipate aferente trimestrului al III-lea 2009.

Au obliga?ia pl??ilor anticipate contribuabilii persoane fizice organiza?i ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaz? venituri din activit??i independente (comerciale), precum ?i din profesii libere ?i cei care realizeaz? venituri din cedarea folosin?ei bunurilor, indiferent dac? sunt impu?i în sistem real sau la norm? de venit, cei care realizeaz? venituri din activit??i agricole (cultivarea ?i valorificarea florilor, legumelor ?i zarzavaturilor în sere ?i solarii, din exploatarea pepinierelor viticole ?i pomicole ?i altele asemenea) impuse în sistem real, cu excep?ia veniturilor ob?inute din arendare.

DIRECTOR COORDONATOR,

Ion CUP?

04.09.2009. 13:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password