DGFP/Ce declaratii trebuie depuse pana la 25 mai

Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj informeaz? contribuabilii c?, pân? miercuri, 25 mai, inclusiv, trebuie s? depun? la Fisc, dup? caz:
-Declara?ia privind obliga?iile de plat? la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2011, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;
-Declara?ia privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obliga?iile aferente lunii aprilie 2011, formular 112. Reglementare: HG nr. 1.397/2010;
-Decontul de tax? pe valoarea ad?ugat?, cu termen lunar, pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2011, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; OPANAF nr. 2.245/2010;
-Decontul special de tax? pe valoarea ad?ugat?, pentru contribuabilii înregistra?i în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal ?i care au efectuat: achizi?ii intracomunitare în luna precedent?, achizi?ii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art.125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizi?ii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA; precum ?i pentru contribuabilii neînregistra?i ?i care nu au obliga?ia înregistr?rii, care au efectuat achizi?ii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011.
-Declara?ie privind veniturile din activit??i agricole – impunere pe norme de venit, formular 221. Se completeaz? ?i se depune de c?tre persoanele fizice care realizeaz? în anul 2011 venituri în bani ?i/sau în natur? provenind din cultivarea ?i valorificarea florilor, legumelor ?i zarzavaturilor în sere ?i solarii special destinate acestor scopuri ?i/sau în sistem irigat, din cultivarea ?i valorificarea arbu?tilor, plantelor decorative ?i ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole ?i pomicole ?i altele asemenea, pentru care venitul net se determin? pe baz? de norme de venit. Reglementare: art. 74 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OMEF nr. 2.371/2007.

25.05.2011. 11:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password