Destituiri la organizaţiile rurale PD Gorj

Conducerile mai multor filiale locale PD Gorj au fost schimbate. Pre?edin?ii organiza?iilor care nu au mai fost de acord cu liderul PD Gorj, au fost înlocui?i. S-au organizat alegeri statutare sau mai pu?in statutare, lucrurile revenind la normal, conform planurilor stabilite de conducerea jude?ean? PD. Situa?ii de acest gen s-au întâlnit la Câlnic ?i B?rb?te?ti, unde conducerile au fost schimbate. La B?rb?te?ti pre?edintele organiza?iei, Ion Fugaru, a fost înlocuit cu medicul veterinar Sorin ?tef?nescu.

Fugaru a fost înlocuit pe motiv c?, în ultimul an, nu a ?inut nicio ?edin?? a Consiliului local coordonar. Referitor la organizarea alegerilor Fugaru a declarat c?: „ S-a înc?lcat statutul grav, inclusiv de pre?edintele Ionel Man?og, de secretrarul general ?i bineîn?eles de vicepre?edintele organiza?iei jude?ene PD, Bebe Ionic?. La o discu?ie ce am avut-o cu liderul PD, pe motiv c? ar fi p?cat s? ajung? la pres? ce se întâmpl? în cadrul organiza?iei, Man?og mi-a spus foarte clar c? se urineaz? pe conducerea organiza?iei locale ?i pe toat? presa”.

Nu to?i membrii organiza?iei locale PD din B?rb?te?ti sunt de acord cu schimbarea conducerii. „ Alegerile sunt total nestatutare ?i am convingerea c? din cei care au participat ?i ?i-au exprimat votul, nici 10 nu sunt membrii ai organiza?iei locale PD, cu adeziune depus?, cu carnet, cu plata la zi a cotiza?iei ” a declarat un memebru PD al,organiza?iei locale B?rb?te?ti. Ion R?u? este cel care cunoa?te cel mai bine practicile lui Mantog. R?u? a fost ?i el exclus din partid pentru c? a îndr?znit s? vorbeasc? despre felul în care Man?og conduce filiala jude?ean? a Partidului Democrat. „ Actuala conducere jude?ean? în frunte cu Ionel Man?og ?tie doar s? distrug? organiza?iile locale dar este mai greu s? le refac?.

În ceeace prive?te organiza?ia de la B?rb?te?ti, unde s-a schimbat conducerea pot s? spun c? la Refendum a fost organiza?ia ce a ob?inut cele mai bune rezultate la nivel rural”. Reorganiz?rile în organiza?iile locale PD vor continua ?i la Arcani, Câlnic, Târgu C?rbune?ti, Br?ne?ti ?i Prigoria.

Luca Marinescu

19.09.2007. 07:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password