Despre proiectul „Eu și familia mea”

Funda?ia „S.O.S. Copiii Gorjului” organizeaz? mar?i, 14 ianuarie 2014, orele 11, la sediul din Târgu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 75, Conferin?a de lansare a proiectului „Eu ?i familia mea”.

Proiectul, derulat în cadrul Programului de Cooperare Elve?iano-Român, Fondul Tematic Participarea Societ??ii Civile, Schema de grant pentru ONG-uri, Componenta Social, are o durat? de 14 luni ?i se adreseaz? copiilor beneficiari ai serviciilor furnizate de Funda?ie în cadrul Centrului de Recuperare ?i Reabilitare pentru Copii cu Dizabilit??i ?i familiilor lor.
Obiectivul general al proiectului urm?re?te realizarea unei strategii de sus?inere a copilului cu dizabilit??i ?i a familiei lui, printr-o interven?ie integrat?.

La nivelul copilului, interven?ia vizeaz? formarea ?i dezvoltarea abilit??ilor de via?? independent?, iar la nivelul familiei, prive?te sus?inerea informa?ional?, sus?inerea educativ? ?i psiho-social?.

În cadrul proiectului, copiii vor lua parte la activit??i pentru formarea ?i dezvoltarea abilit??ilor de autonomie personal?, vor participa la ac?iuni pentru dezvoltarea abilit??ilor de comunicare ?i la activit??i de socializare.

P?rin?ii ?i al?i membri ai familiilor vor urma cursuri pe tema form?rii abilit??ilor de via?? la copiii cu dizabilit??i, vor fi informa?i în ceea ce prive?te cadrul legislativ, amenajarea spa?iilor, patologiile specifice, vor fi consilia?i atât individual, cât ?i familial, vor participa la consilieri de grup.

Activit??ile pentru socializarea copiilor beneficiari direc?i ai proiectului, vor fi realizate împreun? cu copii cu dezvoltare normal?, elevi ai ?colilor din Târgu-Jiu.
Proiectul „Eu ?i familia mea” este co-finan?at printr-un grant din partea Elve?iei, prin intermediul Contribu?iei Elve?iene pentru Uniunea European? extins?.

13.01.2014. 19:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password