Descentralizarea spitalelor, pe ultima sută de metri

Dup? ce vor fi reduse 9300 de paturi ?i vor fi achitate datoriile c?tre furnizori, spitalele vor fi preg?tite pentru transferul, pân? la 1 iulie 2010, c?tre autorit??ile locale

Cele trei comisii ale Ministerului S?n?t??ii care au început la sfâr?itul lunii februarie o ampl? analiz? în toate unit??ile sanitare cu paturi ?i-au finalizat evaluarea.

Conform raportului, aproximativ 7, 15% din paturile existente vor fi reduse, astfel încât structurile spitalelor s? poat? corespunde nevoilor locale. Reprezentan?ii personalului medical ?i local din fiecare jude? au fost consulta?i ?i ?i-au dat acordul cu privire la aceste decizii.

“La 1 iulie 2010 vom finaliza procesul de descentralizare. Dar, a?a cum am promis, am considerat necesar s? lu?m mai întâi unele m?suri de eficientizare a spitalelor înainte ca acestea s? fie predate autorit??ilor locale. Al?turi de plata datoriilor pe care sper?m c? vom reu?i s? o rezolv?m în curând, ra?ionalizarea paturilor din unit??ile sanitare ?i realizarea unei structuri eficiente erau necesare. Ra?ionalizarea spitalelor va modifica din temelii un sistem sanitar pr?fuit, învechit ?i închistat în structuri nefunc?ionale care nu s-au schimbat de 20 de ani ?i care, în anul 2010, nu mai fac fa?? nevoilor pacien?ilor, dar ?i angaja?ilor din S?n?tate”, a declarat ministrul S?n?t??ii, Cseke Attila.

Ultima m?sur? a MS nu va afecta acordarea de asisten?? medical? c?tre pacien?i deoarece au fost reduse, cu prioritate, paturile din sec?iile care pot face servicii medicale în regim ambulator, ca de exemplu sec?iile de dermatologie, oftalmologie, boli interne etc.

În urm?toarea perioad? vor fi emise ordinele de ministru cu noile structuri ale unit??ilor sanitare.

La sfâr?itul lunii februarie a.c., trei echipe ale Ministerului S?n?t??ii (conduse de c?tre secretarii de stat) au început în teritoriu o ampl? analiz? a structurilor organizatorice a fiec?rei unit??i sanitare în parte. Evaluarea a avut ca obiect principal analiza ?i eficientizarea unit??ilor sanitare cu paturi, concomitent cu reducerea num?rului de paturi.(Ministerul Sanatatii)

10.05.2010. 12:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password