Deputatul PSD, Popeangă, îi dă cu tifla lui Ion Călinoiu

Deputatul PSD, Vasile Popeang?, este foarte hot?rât în declara?ii în ultima perioad?, f?r? s? dea impresia c? se teme de eventuale repercusiuni politice. Popeang? vorbe?te cu subiect ?i predicat despre situa?ii care nu pun într-o pozi?ie prea pl?cut? partidul din care face parte, dar omul sus?ine c? nu are rost s? ne min?im ?i realitatea pare s? sar? din declara?iile deputatului.

Popeang? declara, cu câteva luni în urm?, c? în anul 2014 nu se vor face disponibiliz?ri în CEO, fiind an electoral ?i spunea c? ar fi p?cat s? ne min?im, ascunzând adev?rul. Acela?i politician a ie?it zilele trecute cu o declara?ie care nu îi va c?dea, cu siguran??, bine la stomac pre?edintelui Consiliului Jude?ean, Ion Colinoiu.

Pre?edintele declarase c? Guvernul Ponta a pus la punct o strategie energetic? na?ional?, strategie care va ajuta mult CEO… Dar…, deputatul Popeang? a fost invitat la un post de televiziune local unde a declarat c? o astfel de strategie în privin?a sistemului energetic nu este nici pe departe pus? la punct, acest lucru fiind posibil peste cel pu?in ?ase luni de zile. Popeang? a mai spus c? a discutat personal cu mini?trii implica?i în aceast? strategie ?i ?tie bine despre ce vorbe?te.

• Mihai APOSTOL

02.05.2014. 22:46


olguta 04.05.2014. 13:52

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password