Depozit de gunoaie pe terenul Hidroelectrica


La intrarea în localitatea Bumbe?ti-Jiu, pe terenul de?inut de SC Hidroelectrica SA Târgu-Jiu, sunt depozitate permanent mald?re de gunoaie ?i resturi rezultate în urma unor demol?ri.

Autorit??ile locale nu fac fa?? num?rului tot mai mare de cet??eni care au ales acest spa?iu pentru a arunca de?eurile, profitând de faptul c? locul nu este p?zit. Primarul ora?ului, Constantin Bobaru a declarat c? ,,terenul dintre drumul european ?i calea ferat? este proprietate privat? ?i apar?ine Hidroelectrica.

Din acest motiv nu avem competen?a s? ac?ion?m, utilizând bani publici, pentru a salubriza zona. Pentru c? ?i aceasta este îns? o poart? de intrare spre localitate, fiind des utilizat? de angaja?ii de la Pirelli, am intervenit al?turi de reprezentan?ii societ??ii care este proprietar? a terenului, pentru a face cur??enie. Am ridicat astfel, acum dou? s?pt?mâni, aproximativ 80 de metri cubi de de?euri, în general resturi de materiale de construc?ii aruncate aici de cet??eni ai localit??ilor limitrofe”.

Edilul local este preg?tit s? fac? îns? cur??enie în zon? pornind o campanie de voluntariat la care sunt invita?i s? participe elevii de la unit??ile de înv???mânt din ora? ?i func?ionarii publici de al institu?iile de pe raza localit??ii. Acest? campanie va fi demarat? pân? la s?rb?torile pascale odat? ce vremea se va mai înc?lzi.(A.S.)

03.02.2009. 22:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password