Depistați la sustras subansamble metalice din carieră

Miercuri, 27 martie a.c., în jurul orelor 1500, un echipaj de jandarmi din cadrul Deta?amentului Motru, pe timpul execut?rii unei ac?iuni de prevenire ?i combatere a furturilor de subansamble metalice folosite în procesul tehnologic de produc?ie, pe raza localit??ii Motru, a surprins în flagrant în zona carierei miniere Lupoaia, pe numi?ii B.C.C., de 23 de ani, B.D.F., de 23 ani ?i D.I.A., de 26 ani, to?i domicilia?i în localitatea Ro?iu?a, jude?ul Gorj, care în urma unei în?elegeri anterioare s-au deplasat în incinta carierei miniere de unde au sustras buc??i de cintre metalice cu lungimea de aproximativ 2.5 m fiecare, pe care le-au înc?rcat într-un atelaj în vederea transport?rii la un centru de colectare a fierului vechi.
În urma m?sur?torii întregii cantit??i de subansamble metalice sustrase a rezultat o greutate total? de 600 kg. Subansamblele metalice au fost ridicate pe baz? de proces-verbal de la persoanele depistate ?i urmeaz? s? fie restituite c?tre unitatea prejudiciat?, care va stabili ?i omunica ulterior valoarea prejudiciului cauzat.
Persoanelor depistate le-au fost întomite de c?tre jandarmi actele de constatare sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunilor de furt calificat, conform art. 208-209 Cod Penal ?i asociere pentru s?vâr?irea de infrac?iuni, conform art. 323 Cod Penal.
Dosarul cauzei urmeaz? a fi înaintat organelor abilitate în vederea efectu?rii cercet?rilor ?i atribuirii num?rului unic de înregistrare.

Exemplificare sanc?iuni contraven?ionale aplicate:
– H.D., de 61 ani, domiciliat în comuna M?t?sari, a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 500 lei, iar H.I., de 37 ani ?i B.I., de 16 ani, domicilia?i în comuna M?t?sari, au fost sanc?iona?i contraven?ional cu avertisment scris fiecare, deoarece au fost depista?i în timp ce au p?truns f?r? drept în incinta depozitului de c?rbune apar?inând carierei miniere din M?t?sari, cu înc?lcarea normele legale de acces.
-S.I., de 20 ani, domiciliat? în municipiul Târgu Jiu, a fost sanc?ionat? contraven?ional cu amend? în valoare de 200 lei, deoarece în urma unui conflict spontan cu o alt? persoana a tulburat lini?tea locatarilor de pe o strad? din Municipiul Tg-Jiu, prin strig?te ?i larm?.
-C.N., de 35 ani, domiciliat în comuna S?ule?ti, jude?ul Gorj, a fost sanc?ionat contraven?ional cu avertisment scris, conform O.U.G. nr. 16/2001, deoarece a abandonat de?euri menajere în spatele cimitirului de pe raza localit??ii Andree?ti.
-D.I.F., de 25 de ani, domiciliat în Rovinari ?i M.A., de 35 de ani, domiciliat în localitatea Rogova, jude?ul Mehedinti, au fost sanc?iona?i contraven?ional cu avertisment scris ?i amend? în valoare de 100 lei, fiecare, deoarece au p?truns f?r? drept în incinta Termocentralei din Rovinari, înc?lcând normele legale de acces iar la solicitarea patrulei de ordine public?, au refuzat s? dea date cu privire la stabilirea identit??ii.
-P.D., de 42 ani, domiciliat? în comuna Baia de Fier, a fost sanc?ionat? contraven?ional cu avertisment scris, conform Legii nr. 12/1990(R), deoarece aceasta aflându-se de serviciu în calitate de vânz?tor la o societate comercial? din localitatea Baia de Fier, oferea spre vânzare produse f?r? a avea pre?ul afi?at.

28.03.2013. 14:42


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password