De sărbători, Transloc nu lasă călătorii pe jos

De s?rb?torile de iarn?, troleibuzele vor circula în municipiu dup? un program special. În ziua de Cr?ciun dar ?i de Revelion mijloacele de transport în comun vor fi la dispozi?ia c?l?torilor, motiv pentru care to?i salaria?ii, inclusiv personalul TESA al SC. Transloc. SA, vor muncii în zilele de s?rb?toare.

Unicul operator de transport în comun din Târgu-Jiu î?i va desf??ura activitatea dup? un program special pentru zilele în care func?ionarii publici dar ?i salaria?ii din domeniul privat vor avea liber. Din acest motiv, mijloacele de transport în comun vor circula, în perioada 22 decembrie-5 ianuarie, diferit fa?? de cum circul? în prezent. Conducerea SC Transloc SA a încercat s? mic?oreze timpul de a?teptare a c?l?torilor în sta?ii ?i s? suplimenteze cu autobuze, dac? se va impune acest lucru. ,,Dac? sunt foarte mul?i c?l?tori vom suplimenta mijlocele de transport în comun care vor circula pe traseele din ora”, a subliniat Vasile C?ilean, directorul SC.

Transloc SA. Pentru c? tot personalul unit??ii va lucra în zilele aferente s?rb?torilor de iarn?, nici angaja?ii de la birourile Transloc nu vor avea parte de un program special. Potrivit lui Vasile C?ilean, salaria?ii TESA, vor presta la birou chiar cu începere de la orele 5 diminea?a. Societatea de transport local al municipiului Târgu-Jiu asigur? serviciile destinate c?l?torilor pe ?apte trasee. Sc Transloc de?ine  17 troleibuze ?i 23 de autobuze.

Se elibereaz? abonamentele gratuite

În ce prive?te abonamentele gratuite destinate pensionarilor, reprezentan?ii societ??ii de transport în comun au început s? elibereze aceste documente pentru vârstnici.

De abonamente gratuite beneficiaz? pensionarii în vârst? de pân? la 70 de ani, cu un nivel mediu al pensiei lunare de 800 de lei, cât ?i cei peste 70 de ani, indiferent de nivelul pensiei. Spre deosebire de alte ora?e în care autorit??ile nu au aprobat aceast? facilitate pentru pensionari, în municipiu numai în acest an, au beneficiat de abonamente gratuite pentru transportul local aproximativ 6.500 de pensionari din ora?.

17.12.2008. 05:18


gigi 13.01.2009. 17:34

costel 13.01.2009. 17:30

oana 02.01.2009. 23:00

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password