De la 1 iulie„ Constatare amiabila de accident”

Normele privind utilizarea formularului “ Constatare amiabil? de accident” intr? în vigoare începând cu data de 1 iulie 2009, potrivit dispozi?iilor Ordinului nr. 21 din 18.12.2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor (C.S.A).

Formularul „Constatarea amiabil? de accident” poate fi utilizat dac? sunt îndeplinite urm?toarelor condi?ii:

? din accident au rezultat numai pagube materiale;
? în accident au fost implicate numai dou? vehicule;
? nu se creeaz? pagube materiale altei persoane decât celor doi conduc?tori de vehicule implica?i în accident;
? exist? acordul de voin?? al celor doi conduc?tori auto, exprimat prin semnarea formularului.

Acest formular poate fi ob?inut de la sediile asigur?torilor, putând fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului, pe teritoriul României.

Completarea ?i semnarea formularului “Constatare amiabil? de accident” nu reprezint? o recunoa?tere a r?spunderii conduc?torilor de vehicule, ci un cumul de elemente ce contribuie la solu?ionarea dosarelor de daun?.

În situa?ia în care unul dintre vehicule este sta?ionat sau parcat, formularul poate fi completat ?i de c?tre proprietarul sau utilizatorul acestuia.

Conduc?torul auto care are preten?ii de desp?gubire se va adresa societ??ii la care este asigurat cel?lalt conduc?tor auto depunând formularul la orice reprezentan?? a societ??ii din domeniul asigur?rilor.

Odat? cu depunerea formularului se elibereaz? ?i documentul de introducere în repara?ie a vehiculului.

Potrivit dispozi?iilor Ordinului 20/2008 al Comisiei pentru Supravegherea Asigur?rilor, asiguratul este obligat s? informeze imediat societatea de asigurare autorizat?, despre producerea accidentului de circula?ie.

23.06.2009. 16:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password