De ce e bolnavă Sănătatea?

Sistemul sanitar e pe targ?, iar autorit??ile cheam? ambulan?a


Zilnic, pl?titorul de taxe ?i impozite, mai r?u, am?râtul care nu are un loc de munc? ?i, implicit, supravie?uie?te tot aude de nebuniile care au loc în sistemul sanitar.
F?r? a gre?i se poate spune c? la nivel de jude? Gorj s-a creat o isterie (justificat? îns?), stare de spirit ce prive?te sistemul sanitar. Media local? nu contene?te (?i bine face) s? semnaleze nenorocirile de prin spitale cu mai toate aspectele lor.

De la o vreme, omul care nu are acces la prea mult? informa?ie este bubuit cu tot felul de ?tiri ?i mai to?i concluzion?m c? dezastrul din Spitalul Jude?ean Târgu-Jiu „a aterizat“ pe la noi imediat ce firma Tetraedru a preluat manageriatul spitalului. Posibil… De aceea?i p?rere este ?i cunoscutul Dan Ilie Morega, om care, la dezastrul din sistemul sanitar, îl face p?rta? ?i pe pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu.

Se tot vorbe?te despre plecarea celor 15 medici din sistem, iar al?i cinci par s? le calce pe urme… Vorbe, multe acuza?ii, îns?, nu ne-am gândit nicio clip? c? medicii pleac? din spital, iar al?ii nu vor s? aud? de Târgu-Jiu, pentru c? nu au condi?ii de munc?. Vedem c? medici cu staif ajung pe la C?rbune?ti sau în alte ora?e mult mai mici decât capitala noastr? de jude? ?i, totu?i, nu c?ut?m s? r?spundem la întreb?ri vitale…

• Batjocur? ?i derâdere în investi?iile din S?n?tate

Ion C?linoiu, pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, anun?a în 2011 c? Policlinica din Târgu-Jiu va intra în reabilitare, anun? ce a fost primit cu entuziasm atât de bolnavi, cât ?i de cadrele medicale. Licita?ia pentru câ?tigarea lucr?rilor de renovare a fost câ?tigat? de S.C. Conexvil din Vâlcea. ?i în acest caz, ca ?i în cazul Tetraedru (ce surpriz?!) firma din Vâlcea a fost singura societate ce s-a ar?tat dispus? s? se apuce de treab? la Târgu-Jiu.
Autorit??ile anun?au c? în maxim 24 de luni Policlinica va ar?ta ca ?i nou?, iar cabinetele medicale o s? fie dotate cu aparatur? ?i mobilier de ultima genera?ie. Directorului de pe atunci al Spitalului Jude?ean Gorj, Gheorghe Nea??, p?rea s?-i sar? p?l?ria din cap de bucurie ?i declara: „O s? stau la spatele constructorilor, pentru ca lucrarea s? iese ca la carte. Sincer, îmi era ru?ine s? trec prin Policlinic?.“

Lucr?rile au început, s-a f?cut câte ceva pe ici, pe acolo, de?i doctorul C?liman declara într-un ziar local c? pe holuri vor fi pân? ?i camere de luat vederi. Despre aparatura medical? performant?, nicio vorb?. Vasile St?nculete, manager la spital prin martie 2012 declara c? lucr?rile sunt în grafic, iar peste câteva luni, spune tot unor ziari?ti locali, c? ar trebui doar consolidat? intrarea din Policlinic? ?i lucrarea poate fi recep?ionat?.
Colac peste pup?z?, doctorul St?nculete se ruga de autorit??ile locale s? asfalteze parcarea din fa?a unit??ii spitalice?ti, pentru ca „t?ierea panglicii“ s? fie o adev?rat? s?rb?toare. Cei doi ani preconiza?i pentru terminarea lucr?rilor ?i dot?rii cabinetelor medicale din Policlinic? au trecut, iar de finalitate nici nu poate fi vorba deocamdat?. Culmea, în octombrie 2012, premierul Ponta ?i doctorul Raed Arafat t?iau panglica de la Sec?ia Pediatrie, la doi pa?i de „marele ?antier“ din Policlinic?, unde s-au investit gr?mezi de bani.

• Dispensarul TBC, o ruin?, autorit??ile fac iar??i promisiuni

Dispensarul TBC de la Pasarel? este o cl?dire în care medicii ?i asisten?ii medicali se chinuiesc s?-?i fac? treaba. Pe acolo au trecut ?i autorit??i de la Bucure?ti ?i s-a tot vorbit de mutarea dispensarului în locul farmaciei din curtea spitalului. Pân? în prezent, nimic. Poate doar declara?iile lui Dan Ilie Morega, care au ar?tat c? în spitalul „cel mare“ din Târgu-Jiu nu exist? un minim de aparatur? medical? ?i atunci stai s? te întrebi de ce mai pleac? medicii. Reamintim c? Policlinica din Târgu-Jiu deserve?te zilnic circa 300 de pacien?i, iar Dispensarul TBC are foarte mult de munc? în ultimii ani.

Ca toat? povestea cu reabilitarea s? fie de tot haiul v? invit?m s? ave?i grij? când urca?i treptele ce duc la intrarea în Policlinic?, pentru c? risca?i s? v? rupe?i picioarele, iar de acolo s? ajunge?i la Ortopedie, „pe Tudor“ unde, cu pu?in „noroc“ o s? fi?i trimi?i la farmacie pentru a cump?ra ghips. Cert este c? ?i în cazul Policlinicii ?i în alte situa?ii s-au cheltuit saci de bani, dar lucrul acesta nu este sim?it nici de bolnavi, nici de oamenii ce lucreaz? zi de zi acolo. Nu vorbim de cazuri singulare ?i o s? semnal?m ?i alte situa?ii ce privesc unit??i spitalice?ti din jude?.

• Putem avea spital jude?ean performant dac? se vrea

Ministerul S?n?t??ii a luat o hot?râre care poate revolu?iona sistemul sanitar din România. Astfel, autorit??ile locale pot pl?ti salariile unor medici, deci fiecare localitate va avea medicii pe care îi merit?. Mai mult decât atât, consiliile jude?ene pot investii bani într-o veselie în dotarea ?i amenajarea unit??ilor spitalice?ti. Acum e acum…

• Aurel M?CE?ANU

14.02.2014. 22:25


Adrian 20.02.2014. 20:55

olguta 16.02.2014. 14:53

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password