De ce creşte PSD mare, când creşte mare?

Ionel Man?og a ars etapele ?i a fost para?utat din afaceri în politic? ?i nu pe u?a din dos, ci pe u?a din fa??, cu mare fal?. A?tept?rile sunt mari când e?ti vedet?, iar c?derea este mult mai dureroas?, când pici foarte repede din vârf. “A arde etapele” în politic? înseamn? s? nu cari valiza ?efului de partid, s? nu îi conduci ma?ina, s? nu îi pl?te?ti facturile, s? nu îl prinzi cu amanta, s? nu restructurezi organiza?ii locale, când î?i încredin?eaz? un astfel de mandat de încredere etc. “A arde etapele” în politic? înseamn? s? sari peste faza în care spui tot timpul DA , în fa?a ?efului ierarhic, ?i s? începi prin a spune direct NU unor oameni care nici nu au auzit de tinem poatem ?i care au tot a?teptat decenii, spunând NU, în speran?a c? le va veni ?i lor rândul. Un partid este ca o juc?rie – dac? dai cu ea de to?i pere?ii ?i mergi cu ea pe teren accidentat, pân? la urm? se stric?. Lego-ul lui Ionel Man?og a dat de mult faliment ?i cineva ar putea s? îi spun? c? juc?ria s-a stricat. S-a stricat atât de r?u, încât nimeni nu î?i d? seama cum de au func?ionat ni?te piese de tractor pe o rab?.

Politica nu este atunci când introduci fisa ?i ?i se prepar? cafeaua ?i po?i s? o bei. Politica este atunci când politicianul este cel care prepar? cafeaua. Sunt chestii de nuan?? pe care uneori nu le pricepi imediat dup? ce te-ai dat jos de pe o rab?, de pe un buldozer sau ai ie?it cu nasul din ni?te hârtii pe care nu ?tiai cum s? le brode?ti, s? bat? cu legea.

Politica nu este atunci când faci o ?edin?? cu tot biroul de conducere, trasezi sarcini, ba?i cu pumnul în mas?, îl critici pe cei r?i, dup? care toat? lumea p?r?se?te ?edin?a, în concordie, iar tu r?mâi s? pui în aplicare proiectul despre care ai vorbit atâtea ore, f?r? s? te bage nimeni în seam?. Poate c? legitimitatea în fa?a liderilor mai mici dintr-un partid nu se cump?r? tot timpul cu bani. Poate c? liderii ?ia mai mici a?teapt? de mult s? î?i ia locul. Este nevoie de tact ?i de bici. Este nevoie de diploma?ie. Iar în politic? diploma?ia înseamn? s? ?tii s? spui cu?u-cu?u pân? pui mâna pe piatr?. Pentru un politician vechi ?i experimentat, acestea sunt lucruri pe care le poart? sub blana de animal politic. Pentru un novice, orice pas f?cut poate fi fatal, pe termen lung. Dac? nu gânde?ti pe termen lung în politic?, ri?ti s? nu î?i mai dai seama ce cau?i în sediul de partid respectiv ?i s? nu mai realizezi c? tribuna te vrea de mult afar? ?i î?i cere schimbarea. Mai grav este c? banca de rezerve e goal? ?i echipa ta risc? s? joace în inferioritate numeric?, în b?t?liile politice, de obicei electorale, care urmeaz? sau care vor urma.

PD-L este stârvul unui ?obolan subnutrit, din care se hr?nesc câ?iva vulturi cu aripile rebegite ?i cu ciocul în ghips. Nici m?car cronc?nit nu se mai aude pe la conferin?ele de pres? ?i pân? ?i jurnali?tilor s-a ajuns s? li se trag? ?eap?, când sunt chema?i s? participe la conferin?e de pres? invizibile ?i se întorc din fa?a sediului cu buza umflat?.

Nici m?car nu se poate vorbi de criz? la acest partid. În criz? se afl? un pacient, la Reanimare, când medicii încearc? s? îi extrag? sângele de pe trahee ?i s? îi pompeze oxigen, în timp ce o asisten?? fumeaz? deasupra muribundului.

Dac? pe vremea lui Pantelimon Manta, democra?ii aveau nevoie de lup? pentru a-?i distinge partidul pe e?ichetul politic ?i liderul, la alegerile la care a candidat împotriva lui Florin Cârciumaru, în momentul de fa?? au nevoie de un f?ra? pentru a strânge resturile juc?riei stricate de Man?og ?i de le arunca la tomberonul comun pe care PD-L îl împarte cu PN?CD. Doar au sediile vecine: au împ?r?it e?ecurile, de ce s? nu aib? parte ?i de o moarte politic? împreun?? Cine a ucis opozi?ia real? în Gorj? Ar fi mult prea simplu s? fie doar un singur vinovat.

• Dinu Groparu

08.10.2008. 06:31


cititor 12.10.2008. 18:29

cititor 12.10.2008. 18:28

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password