De Bobotează, peste 60 de jandarmii vor asigura ordinea în zona lăcaşelor de cult

Peste 60 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj vor asigura masurile de ordine public? in zona l?ca?elor de cult din jude?, miercuri, 6 ianuarie, cu prilejul S?rb?toririi Botezului Domnului (Boboteaza),
unde se preconizeaz? participarea unui num?r mare de persoane la slujbele religioase oficiate cu aceast? ocazie.

Jandarmii gorjeni vor participa la asigurarea m?surilor de ordine public? pe timpul desf??ur?rii manifest?rilor religioase organizate la dou? biserici din Tg – Jiu ?i la m?n?stirile din Tismana, Lainici, Polovragi ?i Tg C?rbune?ti.

Jandarmii vor supraveghea activitatea si comportamentul persoanelor care participa la slujbele religioase si vor ac?iona pentru descoperirea si re?inerea persoanelor care tulbura ordinea public?, luând masurile ce se impun, in func?ie de situa?ie.

Pentru desf??urarea acestor manifest?ri în condi?ii de siguran?? ?i pentru prevenirea producerii de evenimente nedorite, jandarmii vor îndruma publicul spre culoarul special amenajat pentru accesul enoria?ilor c?tre zona de distribuire a apei sfin?ite, pentru îndep?rtarea persoanelor care apeleaz? la mila publicului si a celor aflate in stare de ebrietate care cer?esc bani si alimente de la participan?i, agasându-i si producând indignarea acestora, precum ?i pentru depistarea, identificarea si dispunerea masurilor legale împotriva celor care comit fapte antisociale.

Jandarmeria sf?tuie?te cet??enii care inten?ioneaz? s? ia parte la aceste manifest?ri s? manifeste calm, în?elegere ?i s? a?tepte cu r?bdare împ?r?irea apei sfin?ite, f?r? a produce dezordine.

Cet??enii pot solicita sprijinul jandarmilor dac? sunt martori la s?vâr?irea de fapte antisociale, apelând num?rul unic de urgen?? 112.

05.01.2010. 15:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password