De 5 ani suntem “Împreună pentru fiecare”


Grupul Rompetrol lanseaz? a 5-a edi?ie a programului na?ional de responsabilitate social? „Împreun? pentru fiecare”, destinat dezvolt?rii comunit??ilor locale. În perioada 2009-2012, Grupul a acordat granturi in valoare de 1 million USD ?i a sus?inut implementarea a 71 de proiecte din domeniul s?n?ta?ii ?i al protec?iei mediului, beneficiarii direc?i ?i indirec?i fiind de aproximativ 250.000 de persoane.
“Cifrele ne motiveaz?, dar ceea ce ne face s? mergem mai departe cu acest program sunt oamenii, beneficiarii proiectelor pe care noi le sus?inem ?i le implement?m prin parteneriate locale. Noi punem la dispozi?ie platforma de înscriere ?i foarte mult? implicare, dar f?r? ajutorul celor c?rora le pas? de comunitatea din care fac parte, munca noastra ar fi în zadar. Rompetrol este acolo unde comunitatea con?tientizeaz? o nevoie ?i se implic?, prin toate mijloacele, s? o rezolve. Fiecare proiect înscris înseamn? o comunitate con?tient?, iar asta înseamn? evolu?ie”, declar? Alexey Golovin, Director Comunicare al Grupului Rompetrol.

Astfel, pân? pe 02 iunie, ONG-urile, autorit??ile locale, institu?iile publice, persoanelor fizice cu atitudine civic? ?i spirit antreprenorial pot înscrie pe site-ul programului www.impreunapentrufiecare.ro proiecte în domeniul s?n?t??ii sau al protec?iei mediului. Noutatea edi?iei din acest an const? în ad?ugarea unui nou domeniu, cel al inova?iei în s?n?tate ?i mediu, cu o finan?are de 100,000 RON. Celelalte dou? categorii bugetare sunt de 15,000 RON (pentru proiecte educa?ionale) ?i 45.000 RON (pentru proiecte ce presupun renovarea ?i dotarea unita?ilor medicale sau activitati de conservare ?i mentinere a condi?iilor de mediu existente la nivel local).

Toate proiectele vor fi jurizate de o comisie mixt? foarmat? din reprezentan?i Rompetrol ?i speciali?ti din mediul ONG. La evaluare proiectelor de c?tre juriu, se va avea în vedere motiva?ia social?, num?rul persoanelor influen?ate de problema respectiv?, num?rul voluntarilor din comunitate care se pot implica în solu?ionarea problemei. De asemenea, aplicantul trebuie s? stabileasc? un parteneriat cu autorit??ile locale ?i s? dovedeasc? angajamentul comun pe termen lung pentru dezvoltarea ?i p?strarea rezultatelor proiectului ce face subiectul aplica?iei. De asemenea, toate proiectele înscrise vor putea fi votate pe site-ul impreunapentrufiecare.ro ?i pe pagina de Facebook a programului. Juriul va da note de la 1 la 5, iar votul publicului va avea o pondere de 25% din nota final?.

Dup? perioada de jurizare ?i evaluare în teren a proiectelor înscrise, pe data de 08 iulie vor fi anun?a?i câ?tig?torii granturilor. Implementarea efectiv? a proiectelor selectate trebuie s? se realizeze pân? la sfâr?itul anului 2013.

Programul na?ional “Împreun? pentru fiecare” a fost lansat în 2009, ca parte a platformei de responsabilitate social? corporativ? Energia vine din suflet, prin care sunt implementate anual proiecte din domeniile s?n?tate ?i protec?ia mediului, cele dou? direc?ii sus?inute de Grupul Rompetrol.

De asemenea, compania continu? ?i în 2013 parteneriatele tradi?ionale cu societatea civil?; dintre acestea – angajamentul fa?? de Funda?ia pentru SMURD, prin care Rompetrol Rafinare asigur? o parte din combustibilul Jet A1 necesar pentru operarea elicopterelor SMURD, sus?inerea Galei Societ??ii Civile (unde Rompetrol a fost partener ?i sponsor principal timp de 9 edi?ii), colaborarea de 10 ani cu Asocia?ia Ovidiu Rom (ce pledeaz? pentru programe ?i materiale ?colare, uniforme, prânzuri calde gratuite pentru copiii proveni?i din familii cu venituri sc?zute, aplicarea legisla?iei în domeniul educa?iei ?i drepturile copilului etc.).

Despre Grupul Rompetrol:
Grupul Rompetrol este o companie petroliera multinationala, cu sediul in Amsterdam, Olanda, cu majoritatea operatiunilor si activelor in Franta, Romania, Spania si Europa de Sud-Est. Principalele activitati ale Grupului sunt in domeniile rafinare si marketing/vanzare de produse petroliere, dar si in operatiuni aditionale – explorare si productie, servicii petroliere, EPCM, transport etc.

Cu opera?iuni în 12 ?ari, Grupul intentioneaza sa devina unul dintre cele mai importante companii integrate petroliere din Europa si sa obtina o pozitie consolidata in bazinul Marii Negre si al Marii Mediterane, pentru asigurarea unui flux constant de materie prima si produse la standarde europene, in acord cu nevoile consumatorilor.

02.05.2013. 22:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password