Dascălii din Târgu-Jiu, abonaţi la bugetul local


Salariile dasc?lilor din municipiu se vor pl?ti ?i pentru luna acesta tot din bugetul local al Prim?riei Târgu-Jiu. Reprezentan?ii autorit??ilor locale se plâng c? fac cu greu fa?? acestor cheltuieli, dar nu îi pot l?sa pe profesori f?r? bani. Guvernan?ii nu au aprobat bugetul iar salariile pentru cadrele didactice trebuiau s? vin? direct de la Bucure?ti.

Dasc?lii din municipiu a?teapt? în aceast? lun? acordarea celui de-al 13-lea salariu. ,,Legat de cel de-al 13-lea salariu Legea Finan?elor Publice Locale din 2006 spune clar c?, în condi?iile în care Parlamentul nu aprob? Legea Bugetului de Stat, cum e cazul acum, nou? ne permite c? cheltuim numai unul pe doisprezece, necesarul de fonduri pentru bugetul pe 2008, pân? apare Legea Bugetului de Stat”, a declarat Narcisa Cristea, directorul economic al Prim?riei Târgu-Jiu.

Reprezentan?ii prim?riei Târgu-Jiu explic? astfel c? bugetul nu a fost aprobat dar, se are în vedere ?i acoperirea salariilor pentru profesori pe luna în curs. Prim?ria Tg.Jiu a achitat salariile pentru cadrele didactice ?i în luna decembrie iar atunci banii de la bugetul central nu au fost suficien?i ?i s-a apelat ?i la bugetul local.

Autorit??ile au completat astfel banii necesari cu 70 de milioane de lei din bugetul municipalit??ii. ,,Pentru c? salariile pe decembrie al profesorilor au dep??it unu pe doisprezece am dat din bugetul local 70 de milioane de lei”, a explicat buna inten?ie a municipalit??ii, directorul economic Cristea.

* Amânare pentru al 13-lea salariu
,,Am vrut s? d?m ?i cel de-al 13 salariu, pentru c? existau tot felul de voci care spuneau c? am fi dat banii, ba c? i-a mâncat municipiu, dar noi ne-am fi bucurat s? ne dea banii de la bugetul de stat.

Eram interesat? s? cumulez dou? luni de zile pentru c? în februarie automat a? fi primit mai mult din impozitul pe venit, dar nu ne-a permis pentru c? exist? aceste prevederi”, a subliniat Cristea.

Reprezentan?ii municipalit??ii au f?cut îns? demersuri la Direc?ia General? a Finan?elor Publice Gorj pentru suplimentarea privind al 13-lea salariu.

Reprezentan?ii acestei institu?ii le-au comunicat îns? celor de la Prim?ria Tg.Jiu c? nu este posibil s? se acorde ace?ti bani, deoarece, ei nu primesc sume defalcate din TVA pentru finan?area acestor cheltuieli, decât în limita a unu pe doisprezece.

,,Atunci am fost obliga?i, automat, pentru salariile lunii decembrie s? d?m de la noi banii, urmând s? ne regl?m apoi în februarie”, a specificat Cristea.

Pentru c? important este s? se achite salariile pentru personalul din înv???mânt, reprezentan?ii municipalit??ii au luat în calcul ?i eventualitatea în care bugetul de stat nu se va aproba luna aceasta.

,,În situa?ia în care nu se aprob? bugetul pân? pe data de 15 februarie, o s? fim nevoi?i, ?i la salariul pentru luna ianuarie, neavând buget, s? punem de la noi banii ?i se amân? plata la celui de-al 13-lea salariu”, a completat directorul economic.

* Efort bugetar mai mare
Salariile profesorilor vor fi majorate în perioada imediat urm?toare, asta daca dasc?lilor li se vor aproba major?rile solicitate de sindicali?ti. De asemenea, la salariile cadrelor didactice li se vor ad?uga apoi ?i sporurile câ?tigate de profesori în instan??.

Din acest motiv, sumele privind salariile vor cre?te, iar întârzierea aprob?rii bugetului de stat va stoarce bugetul local al municipalit??ii. În ciuda acestui inconvenient, Prim?ria Tg.Jiu nu va l?sa dasc?lii f?r? salarii ?i va lua bani necesari din bugetul local. Cât vor aprecia acest lucru profesorii ori liderii de sindicat r?mâne de v?zut, cert este c? lipsa banilor ar putea provoca nemul?umiri în mas? care se doresc evitate. (A.S.)

28.01.2009. 08:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password