CURĂŢENIE LA STANDARDE EUROPENE


De la începutul s?pt?mâmii, SC Polaris M Holding SRL, firma care se ocup? de salubrizarea ora?ului ?i-a început activitatea. Reprezentan?ii firmei ?i-au adus utilajele de lucru, net superioare celor deja existente în municipiul nostru, marca IVECO-FARID, constând în autogunoiere cu compactare ?i alte tipuri de autospeciale. Sp?larea str?zilor va fi ?i ea f?cut? tot la standarde ridicate, utilajele fiind dotate cu aspirator ?i cu camere de luat vederi, pentru a putea fi manevrate mai eficient pe lâng? trotuare. În urm?toarea perioada vor fi înlocuite toate pubelele existente, cu unele noi ?i moderne.

Societatea Polaris M Holding a câ?tigat licita?ia pentru colectarea ?i transportul gunoiului menajer din municipiul Târgu Jiu, în fa?a a ?ase firme, din care dou?, UEG Mediu, filiala Deva, ?i ROMPREST COM, au fost respinse din cauza neîndeplinirii condi?iilor de participare. Societatea are sediul în cadrul CET ?i a preluat atât utilajele cât ?i personalul Direc?iei de Servicii ?i Utilit??i Publice, care se ocupa pân? acum de salubrizare.

S.T.

03.10.2007. 09:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password